Oddělení

Změna u vyšetření Troponinu I

PŘECHOD z metody ADVIA Centaur TnI-Ultra na metodu ADVIA Centaur TNIH

S platností od 12. 1. 2018 Centrální laboratoř poskytuje nové testování srdečního troponinu I.

Zavedli jsme novou vysoce sensitivní metodu stanovení TROPONINU I (TNIH) v séru na analyzátoru Siemens  ADVIA Centaur XPT.

Srdeční troponin je marker, který pomáhá při diagnostice akutního infarktu myokardu.

Nová metoda TNIH má vyšší senzitivitu v porovnání s metodou předchozí generace.

Přínosem je vyšší NPV pro diagnózu AIM, vede k efektivnější diagnostice AIM, je možno využít novou interpretaci schválenou Evropskou kardiologickou společností, kdy na základě percentuálních změn troponinů je možnost po 3 hodinách uzavřít základní diagnózu.

Interpretace:

*Pokud je první hodnota TNIH  V NORMĚ, pak při změně (delta) odpovídající 50% nárůstu po 3 hodinách se uzavírá, že jde o AKS typu AIM 1. Typu.

*Pokud je první hodnota TNIH ZVÝŠENA, pak při změně (delta) 20% po 3 hodinách se uzavírá, že jde o AKS typu AIM 1.Typu.

*Pokud je první hodnota TNIH V NORMĚ a je bez významného nárůstu nebo poklesu, po 3 hodinách (delta<50%) se uzavírá, že nejde o AKS typu AIM.

Normální hodnoty (99. percentil): 47,3 ng/l

Analytický měřící rozsah: 2,50-25000,00 ng/l

Vzhledem k analytickému rozdílu metod firma nedoporučuje jednoduchou korelaci. Navíc hodnoty z těchto metod NEMOHOU být zaměňovány.

Výsledky této metody by měly být vždy interpretovány spolu s lékařskou historií pacienta, klinickou interpretací a dalšími nálezy.

 

Pro více informací se prosím obracejte na pracovníky biochemické laboratoře.