Média

Zpět

Základním parametrem spokojenosti pacienta je správná komunikace

Co vše nemocnice svým zaměstnancům nabízí, jak motivuje mladé lékaře a proč se do nemocnice nyní tak masivně investuje? O tom hovoří Martin Polach, historicky nejmladší předseda představenstva Nemocnice Šumperk.
* Pane doktore, nemocnice napříč republikou se potýkají s nedostatkem lékařů a sester. Jak to aktuálně vypadá ve vaší nemocnici?
Problém nedostatku kvalifikovaného zdravotnického personálu samozřejmě vnímáme stejně jako všichni ostatní poskytovatelé zdravotních služeb. Jsem ovšem velmi rád, že v tuto chvíli nemohu konstatovat takový nedostatek lékařů a sester, jaký by nás paralyzoval v poskytování zdravotní péče nebo v rozvoji. Na druhou stranu určitě rádi uvítáme nové kolegy napříč jednotlivými obory. Zejména pak zdravotníky se specializovanou způsobilostí. A vždy rádi uvítáme také absolventy, kterým nabízíme možnost dalšího vzdělávání.
* Jakým způsobem se snažíte přilákat nové zaměstnance?
Každý z nás rád nastoupí do zaměstnání, kde vládne spokojenost těch, kteří zde už pracují. Spokojenost našich zaměstnanců považuji za základní referenci a nejlepší stimul pro zájemce o pracovní místo. Od roku 2015, poté co se nemocnice vyčlenila ze skupiny AGEL, investujeme do základních mezd zaměstnanců tak, abychom se drželi aktuálního trendu v oblasti odměňování. Našim zaměstnancům také nabízíme náborové příspěvky, možnost ubytování, možnost dalšího vzdělávání, delší dovolenou, příspěvky na tábory dětí, na pojištění a řadu dalších benefitů. Plně si uvědomuji, že práce ve zdravotnictví není jednoduchá a investici do našich zaměstnanců považuji za velmi důležitou, stejně jako komunikaci s nimi samotnými.
* Spolupracujete i se studenty?
Spolupracujeme s několika vzdělávacími institucemi a jsme školicím pracovištěm pro školská zařízení. Sami například organizujeme akreditované kvalifikační kurzy pro sanitáře. Nastupujícím lékařům absolventům můžeme nabídnout akreditovaná pracoviště téměř všech oborů. Účastníme se různých pracovních veletrhů, na kterých studentům prezentujeme naše pracoviště a možnosti jejich uplatnění. Studentům nabízíme řadu výhod, včetně stipendijních programů. Často je ale u nich rozhodujícím faktorem i to, jak se cítí v nemocnici, ve které vykonávají praxi. Pokud se u nás během praxe cítí dobře, mají poté zájem o nástup do zaměstnání. To vše jde pak samozřejmě ruku v ruce s konkurenceschopností v oblasti odměňování.
* V posledních dvou letech jste postavili nový radiodiagnostický pavilon, zrekonstruovali operační sál... Čím to, že do nemocnice tak masivně investujete?
Důvod je prostý. Nemocnice Šumperk změnila v roce 2015 svého majitele. A vzhledem k tomu, že za předchozích vlastníků se do nemocnice investovalo jen minimum finančních prostředků, je to na současném stavu přístrojového vybavení znát. Proto nyní plánujeme projekt obnovy zdravotnětechnologického parku v celkovém objemu zhruba 84 milionů korun, za které nakoupíme celkem 322 nových přístrojů. Zároveň bych chtěl zmínit i skutečnost, že od doby převzetí nemocnice novým vlastníkem bylo za více než dva roky v rámci nemovitého a movitého majetku do nemocnice investováno přes 200 milionů korun.
* Kam konkrétně budou peníze směřovat?
Zaměřili jsme se komplexně na rozvoj všech strategických oborů. Například v rámci urgentní medicíny budeme investovat do specializovaných lůžek, anesteziologické, ventilační a monitorovací techniky, EKG a defibrilátorů. Pro zvýšení standardu gynekologie a porodnictví nakoupíme nové ultrasonografy, kardiotokografy, operační lampy a laparoskopické věže. Doslova pro ty nejmenší pacienty nakoupíme nové inkubátory, pomocí kterých nabídneme v tomto ohledu další výrazné zkvalitnění péče. Novou zdravotnickou technologií vybavíme i naše gastroenterologické, plicní, ortopedické, kožní, oční, rehabilitační či chirurgické oddělení.
* Na druhou stranu nové přístroje asi úplně nerozhodují o tom, zda byl pacient s péčí spokojen.
To je dozajista pravda. A my si samozřejmě plně uvědomujeme, že tím základním parametrem spokojenosti pacienta při ošetření v nemocnici je především komunikace mezi ním a samotným personálem.
* Dlouhodobě se mluví o nedostatku lůžek následné péče. Jak ho řešíte u vás?
Poptávku po tomto typu péče reflektujeme. Také proto plánujeme v dohledné době vybudovat nové centrum pro poskytování služeb v její komplexní podobě. Půjde nejen o poskytování chronické intenzivní péče, ale i o rozšíření následné ošetřovatelské a sociální péče, která slouží pacientům z celého regionu a vhodně doplní stávající spektrum poskytované akutní péče v naší nemocnici. Ještě letos plánujeme rozšířit naše oddělení ošetřovatelského úseku o další lůžka. Ale to je opravdu jen malý střípek toho, co vše pro naše pacienty v budoucnu plánujeme.
* Existuje u vás typ péče, za kterým jsou ochotni pacienti dojíždět, protože jsou přesvědčení, že jim to vaši lékaři „odoperují nejlépe“?
V rámci toho, že je Nemocnice Šumperk zařízením okresního typu, je zde rozsah poskytovaných služeb opravdu široký a na vysoce odborné úrovni. Dlouhodobě je nosným oborem nemocnice ortopedické oddělení s přesahem do traumatologie, kam jsou pacienti ochotni na operaci přijíždět z celé České republiky i ze zahraničí.
* Na co jste u vás v nemocnici nejvíce hrdý?
Budu se opakovat, ale především na naše zaměstnance. Jsem přesvědčen, že personál poskytuje vysoce odbornou lékařskou i nelékařskou péči našim pacientům. A jsem hrdý i na to, že se nemocnice za nynějšího majitele tak rychle rozvíjí, reflektuje současné potřeby a trendy ve zdravotnictví a že jsem toho součástí. Jsem rád i za to, že se nám daří rozvíjet spolupráci s praktickými a odbornými lékaři v okolí a také s Fakultní nemocnicí Olomouc jako vyšším pracovištěm.

Zdroj: Mladá fronta DNES  Strana 54  Střední Morava - Příloha