Oddělení

Základní informace a zásady pro objednání k mamografickému screeningu

Základní informace a zásady pro objednání k mamografickému screeningu

Co je to mamografický screening?

neboli preventivní program pro vyhledávání včasných stádií nádorů, který umožňuje ženám bezplatné vyšetření prsu. V České republice má na mamografické vyšetření právo každá žena od 45 let a výše. Vyšetření se provádí jednou za dva roky bezplatně, je hrazeno ze všeobecného zdravotního pojištění. Mimo tento interval může být vyšetření provedeno, nicméně poté si vyšetření žena hradí sama. Toto platí i v případě, že není ve výše uvedené věkové kategorii, tedy v rozmezí 45 let a výše.

Vyšetření prsu je třeba podstupovat pravidelně, nestačí jen jednou za život. Je velmi dobré, dochází-li žena na jedno pracoviště, protože pro lékaře, kteří mamografické snímky hodnotí je velmi přínosné, mohou-li porovnávat starší a nové snímky mezi sebou. Má-li žena vyšetření provedeno pokaždé někde jinde, mohou lékařům uniknout jemné rozdíly a tím i viditelné známky malého nádoru.

Zásady pro objednávání mamografického screeningu:

  1. věk 45 let a výše
  2. vystavená žádanka na preventivní mamografické vyšetření praktickým lékařem nebo gynekologem

K vyšetření je nutné si předem vyžádat od svého ošetřujícího lékaře (praktického lékaře nebo gynekologa) žádanku k preventivnímu (screeningovém) mamografickému vyšetření a s ní se dostavit na mamografické pracoviště po předchozím objednání na telefonickém čísle 583 333 560 / 551 ve všední dny od 7:00 – 15:00 hod nebo objednáním ON-LINE.