Oddělení

Základní informace a zásady pro objednání k mamografickému screeningu

Základní informace a zásady pro objednání k mamografickému screeningu

Co je to mamografický screening?

Mamografický screening je preventivní program pro vyhledávání včasných stádií nádorů, který umožňuje ženám bezplatné vyšetření prsu. V České republice má na mamografické vyšetření právo každá žena od věku 45 let. Vyšetření se provádí jednou za dva roky bezplatně - je hrazeno ze všeobecného zdravotního pojištění. Může však být provedeno i v kratším časovém intervalu nebo před dosažením věku 45 let, v těchto případech si vyšetření žena hradí sama.

Vyšetření prsu je třeba podstupovat pravidelně, nestačí jen jednou za život. Je velmi dobré, dochází-li žena na jedno pracoviště, protože pro lékaře, kteří mamografické snímky hodnotí, je velmi přínosné, mohou-li porovnávat starší a nové snímky mezi sebou. Má-li žena vyšetření provedeno pokaždé na jiném pracovišti, mohou lékařům uniknout jemné rozdíly a tím i viditelné známky malého nádoru.

Zásady pro objednávání mamografického screeningu:

  1. věk 45 let a výše
  2. vystavená žádanka na preventivní mamografické vyšetření praktickým lékařem nebo gynekologem

K vyšetření je nutné si předem vyžádat od svého ošetřujícího lékaře (praktického lékaře nebo gynekologa) žádanku k preventivnímu (screeningovém) mamografickému vyšetření a s ní se dostavit na mamografické pracoviště, a to po předchozím objednání na telefonním čísle 583 333 560 (ve všední dny od 7:00 – 15:00 hod.).

Přeobjednání lze provést pouze telefonicky na tel. 583 333 560.