Odborníci

Výběrová řízení - rezidenční místa

Výběrová řízení na rezidenční místa 2018

V souladu s ust. vyhl. č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vypsala Nemocnice Šumperk a.s. výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst na rok 2018 pro lékařské a nelékařské profese.

Přílohy:
Vyhlášení výběrového řízení
Přihláška
Osobní dotazník
Lékařský posudek