Média

Zpět

V Nemocnici Šumperk se uskutečnilo VI. Ústavní sympozium

Letošním tématem sympozia byly Rarity v mém oboru.

V Nemocnici Šumperk se uskutečnilo VI. Ústavní sympozium

Raritní nálezy v radiologii, vzácný karcinom prostaty nebo akutní pankreatitida v graviditě, i to jsou témata, která se letos objevila na VI. Ústavním sympoziu Nemocnice Šumperk, které se uskutečnilo minulý pátek. Odborné akce se účastnilo víc než 60 lékařů.

V rámci sympozia zazněly zajímavé přednášky napříč všemi odbornostmi. Letošním tématem sympozia byly Rarity v mém oboru. Lékaři zde prezentovali nejen své osobní poznatky k tématu, ale například i netradiční situace, se kterými se v rámci své praxe setkali. „Věřím, že jak přednášky, tak diskuse provázející jednotlivé prezentace poskytly našim lékařům řadu podnětů pro jejich další práci a přispěly svým dílem k řešení aktuálních problémů a témat současné medicíny,“ říká ředitel Nemocnice Šumperk MUDr. Radan Volnohradský.

Nemocnice Šumperk je soukromým zdravotnickým zařízením poskytující péči ve spádové oblasti dvou set tisíc lidí. Její lékaři ročně provedou tři tisíce sedm set operací. Zdravotnické zařízení každoročně hospitalizuje přes dvacet tisíc pacientů a ve svých ambulancích ošetří téměř sedmdesát pět tisíc lidí.