Veřejnost

Uzávěry ambulancí

Provoz všech oddělení i ambulancí není nijak omezen.