Oddělení

Zpět

Urologické oddělení

583 333 921

Značný důraz klademe na vstřícné a etické chování personálu, který se řídí vnitřním desaterem oddělení. Pokoje na oddělení jsou dvou až čtyřlůžkové se sociální zázemím, televizí a wi-fi připojením.  Za poplatek lze využít ubytování na nadstandardním samostatném pokoji - více viz ceník placených služeb. Oddělení disponuje celkově 28 lůžky a ročně hospitalizuje přes 1500 pacientů. Na moderních operačních sálech provádíme ročně přes 1000 operací, přičemž 80% operací lze zařadit mezi endoskopické a minimálně invazivní techniky. V ambulancích ročně ošetříme na 6 000 pacientů. Veškerá činnost oddělení se dá shrnout do 4 nosných programů vycházejících z kréda: "Vše pro kvalitu života našich klientů včetně rychlé obnovy jejich společensko-ekonomické zdatnosti".

1. Program EVA: Urologicko-gynekologická sdílená péče s profitem v partnerském životě

Nabízíme:

  • komplexní léčbu poruch funkce dna pánevního s dominujícím a společensky vyřazujícím únikem moči
  • řešení močových obtíží ve spojitosti s těhotenstvím a gynekologickou léčbou zvláště operační

2. Program ADAM: Komplexní péče o muže

Hlavním principem programu je:

  • protinádorová záchytná síť (u obou pohlaví)
  • sdílená péče o muže s poruchami vyprazdňování močového měchýře - bývá součástí komplexu několika chorob! (vysoký krevní tlak, cukrovka, porucha prokrvení srdce i mozku, postupné selhávání ledvin)
  • sdílená péče o muže s poruchami pohlavní zdatnosti - funkce penisu je barometrem stavu cévní soustavy
  • péče o malé chlapce s poruchami vývoje zevního genitálu (kukly-fimóza, onemocnění obsahu šourku - má velký význam pro budoucí plodnost)

3. Program MICHELANGELO: Kámen a bolest

Úspěšně řešíme onemocnění kameny močových cest, a to okamžitou přesnou diagnostikou uložení a velikosti kamene (využíváme spirální výpočetní tomografii - moderní světový trend). Problémy pacientů primárně řešíme minimálně invazivně endoskopicky, tedy bez otevřené operace. Tento přístup se příznivě projevuje zkráceným pobytem v nemocnici a minimální pracovní neschopností.

4. Program SENIOR: Aktivní a důstojné stáří s úlevou při urologických potížích

Zaměřujeme se především na prevenci, tj. předcházení strastí stáří.

Veškerá činnost našeho oddělení...

...je podřízena bezpečnosti spokojeného klienta. Splňujeme požadavky evropských norem pro kvalitu péče, lepší informovanost a bezpečnost.

"Závažné choroby ve svých počátcích jsou obtížně poznatelné, ale lépe léčitelné. V průběhu času a vývoje se jich poznatelnost zlepší, ale léčba znesnadní. "
volně dle Niccolo Machiavelliho