Oddělení

Tým oddělení

Lékaři:

MUDr. Igor Ziegelheim - primář centrálního příjmu a centrální sterilizace
MUDr. Květuše Kratochvílová

Sestry:

Karla Nikodémová - vrchní sestra
Bc. Alena Poláchová - vedoucí sestra