Kontakty

Telefonní seznam

OBSAH

Správa nemocnice

Oddělení, ambulance

Základní telefonní čísla

Jméno Telefon E-mail
Spojovatelka 583 331 111
Provolba 583 33 + číslo účastníka
Centrální příjem 583 334 105

Správa nemocnice

Ředitelství nemocnice

Jméno Telefon E-mail
Ředitel nemocnice, předseda představenstva 583 335 001
Sekretariát ředitele 583 335 004
Ekonom 583 335 002
Hlavní sestra 583 335 003
Správce nemocnice 583 335 101
Technické oddělení 583 335 307
Právník 583 335 011
Finanční účtárna 583 334 571
Mzdová účtárna 583 334 582
Oddělení zdravotních pojišťoven 583 335 005
Personální oddělení 583 334 562
Oddělení IT 583 334 521
Oddělení zdravotnické techniky 583 334 589
Správa budov 583 335 303
Referent vzdělávání 583 335 006

Oddělení řízení kvality

Jméno Telefon E-mail
Oddělení řízení kvality 583 334 535

Oddělení marketingu

Jméno Telefon E-mail
Specialista marketingu 582 336 335

Provozy - Hospodářské a technické služby

Jméno Telefon E-mail
Stravovací provoz 583 335 121
Prádelenský provoz 583 335 123
Technická údržba, dispečink 583 335 315
Oddělení úklidu 583 335 109

Oddělení, ambulance

Anestézie, resuscitace a intenzivní péče ARIP

Jméno Telefon E-mail
Oddělení ARIP 583 332 121, 583 332 122
Anesteziologická ambulance 583 332 051
Ambulance léčby chronické bolesti 583 332 148

Centrální sterilizace

Jméno Telefon E-mail
CS centrální sterilizace 583 335 805

Centrální příjem - ambulance

Jméno Telefon E-mail
Recepce I 583 334 105
Recepce II 583 334 106
Evidence DPN 583 334 107
Chirurgická ambulance 583 332 151
Chirurgický sálek 583 332 152
Interní ambulance 583 332 451
Ambulance bolesti, protetika, plastika, genetika, flebochirurgická 583 332 148
Proktologická ambulance 583 332 150
Anesteziologická ambulance – sestry 583 332 051/52
Anesteziologická ambulance – lékaři 583 332 050
Interní ambulance konziliární 583 336 251
Ortopedická příjmová 583 333 252
Ortopedická ambulance I 583 333 251
Ortopedická ambulance II 583 333 250

Dětské oddělení

Jméno Telefon E-mail
Příjmová ambulance 583 332 251
Standardní lůžkové oddělení 583 332 221
Novorozenecký úsek 583 332 322
Odborná dětská ambulance 583 332 203
JIP 583 332 222

Gastroenterologické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Endoskopické pracoviště 583 332 453
Gastroenterologická ambulance 583 332 252

Gynekologické a porodnické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Gynekologická ambulance 583 332 351
Příjmová porodnická ambulance 583 332 302
Gynekologické oddělení 583 332 338
Porodnické oddělení 583 332 343

Chirurgické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Muži 583 332 116/143
Ženy 583 332 141/142
Odborná ambulance 583 332 148
Proktologická ambulance 583 333 955
Poradna pro stomiky 583 335 111
Příjmová ambulance 583 332 151
Konziliární ambulance 583 332 153

Interní oddělení

Jméno Telefon E-mail
Ženy 583 332 441
Muži 583 332 442
JIP 583 332 424
Interní oddělení II - ošetřovatelský úsek A 583 336 221
Interní oddělení II - ošetřovatelský úsek B,C 583 336 231
Interní oddělení II - ošetřovatelský úsek C 583 336 222
Ošetřovatelský úsek Zábřeh 583 336 242
Sociální pracovnice 583 334 564
Kardiostimulační ambulance 583 332 450
Endokrinologická a metabolická poradna, endokrinologické ambulance 583 332 451
Diabetologická ambulance 583 332 419
Příjmová ambulance 583 332 451
Interní konziliární ambulance 583 336 251

Sociální úsek

JménoTelefonE-mail
Sociální úsek 583 334 565

Kožní oddělení

Jméno Telefon E-mail
Kožní oddělení 583 332 522
Ambulance kožní 583 332 551
Venerologická ambulance 583 332 505

Lékárna Nemocnice Šumperk

Jméno Telefon E-mail
Lékárna Nemocnice Šumperk 583 334 542

Neurologické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Neurologické oddělení 583 332 661
Neurologické ambulance 583 332 653
Vyšetřovna EEG 583 332 652

Oční oddělení

Jméno Telefon E-mail
Oční oddělení 583 332 721
Recepce očního oddělení 583 332 752, 583 332 753
Příjem pacientů 583 332 722
Ambulance 583 332 754
Perimetr 583 332 761

Oddělení patologie

Jméno Telefon E-mail
Oddělení patologie 583 333 301
Kancelář 583 333 351
Vedoucí laborantka patologie 583 333 302

Centrální laboratoř

Jméno Telefon E-mail
Příjem vzorku 583 332 955

Hematologická ambulance

Jméno Telefon E-mail
Hematologická ambulance 583 333 809

Onkologické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Onkologické oddělení 583 333 021

Ortopedické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Ortopedické oddělení I. 583 333 221/222
Ortopedické oddělení II. 583 332 141/142
Ortopedická ambulance 583 333 251
Ambulance protetiky 583 333 252

ORL oddělení

Jméno Telefon E-mail
ORL oddělení 583 332 117
Ambulance 583 333 151

Rehabilitační oddělení

Jméno Telefon E-mail
Vyšetřovna 583 333 604
Evidence 583 333 651

Oddělení RDG (radiodiagnostické oddělení)

Jméno Telefon E-mail
Příjmová kancelář oddělení, objednávky vyšetření 583 333 551, 583 333 533

Plicní oddělení (tuberkulózy a respiračních nemocí)

Jméno Telefon E-mail
Ambulance 583 336 107
Plicní oddělení 583 336 221

Urologické oddělení

Jméno Telefon E-mail
Urologické oddělení 583 333 921
Urologická ambulance 583 333 951