Média

Zpět

Šumperští lékaři zvou na vyšetření plic

Ještě před začátkem prázdnin nabídnou šumperští lékaři bezplatné spirometrické vyšetření, které dokáže odhalit například chronickou obstrukční plicní nemoc nebo astma.
Při příležitosti Světového dne spirometrie otevře Nemocnice Šumperk ve středu 28. června od 14 do 17 hodin dveře své plicní ambulance (přízemí pavilonu E).
V rámci akce vyšetří šumperští lékaři všechny zájemce zdarma a bez nutnosti předchozího objednání. Akce má zejména preventivní charakter a jejím cílem je odhalit případné závažné dýchací potíže způsobené třeba důsledkem kouření nebo životem v oblasti s trvale znečištěným ovzduším. Spirometrie je jednoduché a bezbolestné vyšetření, které dá jasnou odpověď na to, co stojí za problémy s dlouhodobým kašlem, pícháním na plicích či dušností.
„Během vyšetření otestujeme, kolik vzduchu jsou schopny plíce pojmout, a naopak, jak rychle jsou schopny vydechnout. Jinými slovy, dá se zjistit, jestli jsou plíce dostatečně pružné.
Jedná se o jednu ze základních vyšetřovacích metod, která může odhalit plicní onemocnění už v samém počátku,“ vysvětlil primář plicního oddělení Pavel Mátl.
Akce je určena nejen pro lidi, které dlouhodobě trápí respirační potíže. Spirometrické vyšetření mohou podstoupit také zájemci, kteří se chtějí dozvědět, jak silné jsou jejich plíce. Vyšetření se provádí tak, že pacient dýchá do přístroje, který zaznamenává objem a rychlost vzduchu vydýchaného za určitý čas. Tento proces netrvá více než deset minut.
Na světě trpí chronickým respiračním onemocněním odhadem miliarda lidí, sedmina populace. V České republice je dýchacími obtížemi postiženo odhadem dvacet procent populace.
Světový den spirometrie vyhlašuje každoročně Evropská plicní nadace.

Zdroj: Šumperský a jesenický deník
Vyšlo také na: novinky.cz, Právo