Média

Zpět

Šumperští hematologové se podíleli na objevu Fibrinogenu Šumperk II

Tým šumperských a pražských hematologů se podílel na nalezení dosud nepopsané poruchy fibrinogenu – bílkoviny krevní plasmy...

Tým šumperských a pražských hematologů se podílel na nalezení dosud nepopsané poruchy fibrinogenu – bílkoviny krevní plasmy, která hraje důležitou úlohu při srážlivosti krve. Vzhledem k tomu, že byla tato porucha odhalena u pacientky Nemocnice Šumperk, byl specifický fibrinogen pojmenován „Fibrinogen Šumperk II“. Informace byla publikována v prestižním časopise American Journal of Hematology.

Fibrinogen je pro lidské tělo důležitá proteinová substance, která hraje hlavní roli ve schopnosti krve srážet se. Při některých onemocněních bývá hladina fibrinogenu snížená, a tak dochází k nebezpečným krvácením. Pokud je však hladina fibrinogenu zvýšená, může naopak docházet k abnormálnímu krevnímu srážení.  A právě s poruchou krevního srážení se v Nemocnici Šumperk léčila 52letá žena, u které byl následně českými hematology odhalen fibrinogen, který dostal název Šumperk II.

„Pojali jsme podezření, že žena trpí poruchou srážlivého faktoru, tzv. dysfibrinogenemií, a odeslali pacientku na dovyšetření k molekulárně genetické analýze do Ústavu hematologie a krevní transfúze Praha. Zde byla porucha srážlivého faktoru potvrzena,“ popisuje pozadí výzkumu primářka šumperské hematologie MUDr. Marie Urbánková.

Ústav hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) se problematikou vrozených poruch fibrinogenu zabývá jako jediné pracoviště v ČR po 10 let. Během této doby byly v ČR zjištěny obdobné případy u 18 rodin. U pacientky ze Šumperka byla přitom odhalena kombinovaná porucha srážlivého faktoru s nově zjištěnou mutací, která dosud nebyla nikde ve světě popsána. „Porozumění struktuře a funkci fibrinogenu může vést v budoucnu k novým přístupům v léčbě závažných chorob, stejně jako k vývoji nových antitrombotických léků,“ vysvětluje MUDr. Marie Urbánková důležitost výzkumu. Tu potvrzuje i publikace informace v prestižním mezinárodním časopise American Journal of Hematology.