Média

Zpět

Nemocnice Šumperk vyškolí další zájemce pro zdravotnické povolání v oboru Sanitář

Nemocnice Šumperk a.s. opět nabízí veřejnosti možnost absolvovat akreditovaný kurz Sanitář.

Nemocnice Šumperk a.s. opět nabízí veřejnosti možnost absolvovat kurz Sanitář, který je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR. Kurz bude probíhat od září letošního roku. Konkrétní termín nemocnice ještě upřesní, zájemci se však mohou hlásit už nyní. Po úspěšném absolvování kurzu získají účastníci kvalifikaci k výkonu povolání Sanitář.

O tento kurz bývá mezi veřejností vždy velký zájem. Po jeho řádném ukončení mohou účastníci žádat o zaměstnání ve zdravotnických nebo i sociálních zařízeních,“ vysvětluje náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese Bc. Martina Souralová.

Tento akreditovaný kurz pořádá Nemocnice Šumperk a.s. pravidelně již od roku 2003. Odborné školení trvá 3 měsíce a účastníci za něj zaplatí celkem sedm tisíc korun. Teoretická část kurzu má celkem 100 vyučovacích hodin a školení probíhá vždy dvakrát týdně v kongresovém sále nemocnice. Praktická část kurzu má 80 vyučovacích hodin a probíhá souvisle deset pracovních dní na odborných lůžkových a ambulantních odděleních nemocnice. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí, po jejímž zvládnutí obdrží účastníci „Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnické povolání pod odborným dohledem“ v oboru Sanitář.

Podmínkou pro zařazení do kurzu je dovršení věku 18 let, ukončené základní vzdělání a dobrý zdravotní stav. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 583 335 006 nebo 724 335 191 a také na e-mailu: helena.markova@nemocnicesumperk.cz, kde získají bližší informace.

Na tyto kurzy by se měli hlásit především lidé, kteří opravdu touží ve zdravotnictví pracovat. Je to totiž namáhavá práce, nejen fyzicky, ale často i psychicky. Nicméně často přináší také velmi dobrý pocit uspokojení. A to určitě stojí za to,“ dodává Martina Souralová. Byl to i případ paní Šárky Stoklasové, která kurz absolvovala před více než třemi lety. Přes deset let pracovala v kantýně jedné soukromé firmy. Když firma změnila sídlo a její bistro zavřeli, přišla o pracovní místo. O tom, kam budou její kroky v profesním životě směřovat, příliš dlouho neváhala. Ačkoliv jí od toho mnozí odrazovali, přihlásila se do kurzu Sanitář a po jeho úspěšném absolvování našla zanedlouho místo v jednom domově pro seniory. Přestože dnes pracuje na směny i 12 hodin denně, nelituje. „Konečně mám pocit, že má moje práce smysl. Někdy je to opravdu hodně náročné, hlavně po psychické stránce. Ale pak přijde upřímné poděkování nebo vřelý úsměv od pacienta a já se s novou energií opět vrhám do práce,“ podělila se o své dojmy z nelehkého zaměstnání paní Stoklasová.