Média

Zpět

Prostředí Nemocnice Šumperk prošlo proměnou za milióny korun

Pacienti Nemocnice Šumperk, mohli zaznamenat v posledních měsících mnoho příjemných změn a novinek týkajících se prostředí nemocnice.

Pacienti Nemocnice Šumperk, mohli zaznamenat v posledních měsících mnoho příjemných změn a novinek týkajících se prostředí nemocnice. Proměnou prošel ambulantní úsek oddělení ORL (ušní – nosní – krční), rehabilitační oddělení i gynekologicko-porodnické oddělení. V modernizaci bude Nemocnice Šumperk pokračovat také v tomto roce.

Zřejmě největší proměnou prošel ambulantní úsek oddělení ORL (ušní – nosní – krční). Zde nemocnice dokončila první etapu investiční akce, týkající se stavebních úprav ambulancí v 1. podlaží pavilonu B. Díky rekonstrukci prostor v hodnotě 1,8 miliónu korun byla vybudována nová ambulantní část ORL, která zahrnuje dvě vyšetřovny s centrální čekárnou uprostřed. „Prostory staré čekárny i ambulance již nevyhovovaly nárokům našich pacientů. Nová prostorná čekárna a dvě ambulance nabízejí výrazně komfortnější prostředí,“ vysvětluje finanční náměstkyně Nemocnice Šumperk Ing. Marie Poláchová. Náklady byly hrazeny z vybraného nájemného, které nemocnice platí vlastníku budovy, tedy městu Šumperku, za užívání nemovitosti. „V letošním roce bude dokončena druhá etapa projektu na tomto podlaží. Ta bude zahrnovat vybudování dalších specializovaných ambulancí v prostorách stávajících šaten personálu,“ prozrazuje správce Nemocnice Šumperk Ing. Mgr. Martin Pelnář s tím, že ORL ambulance byly vybaveny novým moderním nábytkem a součástí rekonstrukce byla i úprava audiometrické vyšetřovny z vlastních finančních zdrojů nemocnice.

Dalším místem v nemocnici, které bylo oděno do nového kabátu, je rehabilitační oddělení. Zde mají klienti k dispozici rekonstruovaný bazén, u kterého byly odstraněny původní keramické obklady. „Zastaralý materiál jsme nahradili omítkou s ozdobnou malbou. V prostorách bazénu byl nainstalován také nový sádrokartonový strop. Klienti dále obdivují barevné ledkové osvětlení, které zpříjemňuje prostředí a pobyt pacientů. A díky novému ozvučení může personál do prostoru bazénu pouštět relaxační hudbu,“ dodává správce Martin Pelnář. Proměnou prošly rovněž šatny pacientů. Zde nemocnice nainstalovala nové šatní skříňky a mobilní plastové příčky oddělující sekce šaten žen a mužů.

Příjemnější prostředí čeká také na maminky rodící v Nemocnici Šumperk. Na gynekologicko-porodnické oddělení bylo dodáno 50 nových postelí s pohodlnými matracemi. Nová lůžka jsou elektricky polohovatelná a usnadňují tak práci i zdravotnickému personálu. Pokoje na porodnici byly dále dovybaveny novými stolky. Dovybavení oddělení je součástí jeho komplexní proměny, která minulý rok zahrnovala například vymalování všech pokojů či nákup nových skříněk na ošacení.

V modernizaci bude Nemocnice Šumperk a.s. pokračovat také v tomto roce. Plánována je například rekonstrukce ambulancí v budově F a výtahu. Důraz bude kladen dále na obnovu technického zázemí a infrastruktury nemocnice.