Média

Zpět

Program prevence rakoviny prsu pro studenty Gymnázia Uničov

Dne 16. června byl skupině studentů Gymnázia v Uničově představen Program prevence rakoviny prsu Nemocnice Šumperk.

Dne 16. června byl skupině studentů Gymnázia v Uničově představen Program prevence rakoviny prsu Nemocnice Šumperk. Cílem preventivního programu je úspěšně proškolit studentky a pedagogy v nácviku samovyšetřování prsu, seznámit je s rizikovými faktory, s prevencí a významem mamografického screeningu.

V rámci prezentace bylo možné si také vyzkoušet lokalizaci nádoru na silikonové maketě prsní žlázy. Studenti si z této přednášky odnesli mnoho nových vědomostí, možná i překvapivých zjištění o závažnosti karcinomu prsu. Věříme, že naše úsilí bude zúročeno nižšími výskyty a včasnějším odhalením tohoto onemocnění. K dalšímu vzdělávání nejen sebe, ale i ostatních kamarádů nebo členů rodiny, poslouží studentům předané brožury a Etický kodex proti rakovině.

Preventivní program je možné realizovat po dohodě v průběhu celého roku. Délka školení je v rozsahu jedné vyučovací hodiny.

V případě zájmu o realizaci tohoto preventivního programu na Vaší škole kontaktujte vedoucí sestru chirurgického oddělení, paní Olgu Davidovou na tel.: 602 748 838 nebo e-mailu: olga.davidova@nemocnicesumperk.cz.