Oddělení

Pobyt na očním stacionáři

Pacienti jsou ve většině případů operováni v režimu jednodenní hospitalizace:

 • Pacient je v 7:00 hodin po registraci v recepci očního oddělení přijat k hospitalizaci. Po převlečení, přezutí, po dalších nezbytných administrativních úkonech, příjmových vyšetřeních a předoperační přípravě vyčká pacient na operaci v denním stacionáři oddělení (eventuálně na lůžku).
 • Operace je provedena během dne, po operaci se pacient vrací do stacionáře nebo na lůžko. Mezi 11:30 a 12:00 hodinou je podáván oběd.
 • Po převazu je hospitalizace uzavřena a pacient je poučen o pooperačním režimu.
 • Po obdržení propouštěcí zprávy a receptů je pacient propuštěn domů. Celková délka pobytu je tedy od 7:00 do 15:00 hodin.

Pokud je pacient operován v celkové anestesii, je hospitalizován v klasickém režimu a to:

 1. den přijetí a předanestetické vyšetření
 2. den operace
 3. den odchod domů

Užitečné informace:

 • Pro zákrok v lokální anestesii stačí předoperační vyšetření cca 4-6 týdnů staré. Pokud do dvou měsíců operujeme druhé oko a pacient nebyl v mezidobí vážně nemocen, nové předoperační vyšetření nepožadujeme.
 • Před zákrokem v lokální anestesii může pacient doma snídat a vzít si ranní dávku léků. Je vhodné si sebou pro jistotu vzít léky, které užívá - ne vždy a ne všechny léky máme okamžitě k dispozici.
 • Převlečení na operační sál každý pacient samozřejmě dostane, ale přezůvky je zapotřebí mít své.
 • Pacientovi je standardně implantována čirá foldovatelná čočka z hydrofobního akrylátu prvotřídní kvality.