Oddělení

Zpět

Plicní oddělení

583 336 121

Plicní oddělní disponuje 20 lůžky, poskytuje odbornou péči klientům s nespecifickými a specifickými onemocněními dýchacího ústrojí. Řídí se vyhledáváním, prevencí, epidemiologií, diagnostikou, diferenciální diagnostikou, léčbou, dispenzarizací, rehabilitací a posudkovou činností. Zaměřuje se na oblast Šumperka a Zábřežska. Lékaři se zaměřují na akutní pneumologii. Klienti s těžkými stavy chorob dýchacího ústrojí jsou na oddělení hospitalizováni, zdravotní problémy většiny pacientů jsou však úspěšně řešeny ambulantně.

Pacienty k plicním operacím připravujeme ambulantně, po operaci přebíráme pacienta zpět do naší péče buď na lůžko, nebo ambulantně.

Ve spolupráci s RDG oddělením zajišťují lékaři plicního oddělení pravidelnou CT vizitu a zároveň provádí cílená vyšetření pleurálních a transparietálních punkcí, což zkvalitňuje péči a upřesňuje diagnostiku plicních onemocnění. K dispozici je konziliární služba na ambulanci nebo přímo u lůžka nemocného.

V diagnostice tuberkulózy spolupracujeme s mikrobiologickou laboratoří a statimová vyšetření umožní do hodiny po odečtu výsledků sputa spolu s klinikou a rentgenovým nálezem diagnostikovat tuberkulózu. Infekční pacienty neodkladně hospitalizujeme v Odborném léčebném ústavu (OLÚ) v Jevíčku. Sporná onemocnění tuberkulózy izolujeme na expectačních lůžkách do potvrzení diagnózy TBC.

Přístrojové vybavení oddělení: např. spirograf a bodypletysmograf, 2 fibrobronchoskopy a 1 rigidní bronchoskop, oxymetry, EKG či inhalátory

POJMY:

 • Expectační lůžka pro TBC - pro pozorování a izolaci nemocných při podezření na tuberkulózu
 • Spirometr - přístroj pro funkční vyšetření plic
 • Bodypletysmograf - přístroj pro funkční vyšetření plic s kabinou k podrobnějšímu vyšetřování funkčního stavu plic
 • Bronchoskopie - endoskopická metoda umožňující pohled do průdušek a odběr materiálu k vyšetření
 • Bronchoskop - přístroj k vyšetřování a léčbě průdušek
 • Fibrobronchoskop - přístroj k vyšetřování průdušek se speciální ohebnou optikou
 • Rigidní bronchoskop - pevný bronchoskop pro vyšetřování průdušek
 • Oxymetry - přístroj pro vyšetřování saturace kyslíku nepřímou metodou
 • EKG - přístroj pro záznam elektrické aktivity srdečního svalu
 • Inhalátor - přístroj pro vdechování léčebných prostředků
 • Kalmetizace - očkování proti tuberkulóze

Fotogalerie