Oddělení

Zpět

Ošetřovatelský úsek

583 336 231

Lůžková oddělení

  • Ošetřovatelský úsek A, B, C: 57 lůžek
  • Ošetřovatelský úsek, detašované pracoviště Zábřeh

Posláním lůžek následné péče je provést doléčení a rehabilitaci pacientů před propuštěním do domácí péče. Lékaři také pečují o dlouhodobě hospitalizované chronické pacienty. Oddělení následné péče intenzivně spolupracuje s rehabilitačním oddělením, ambulancí či hospicem.

Na ošetřovatelském úseku poskytujeme pacientům také následující péči:

  • zooterapii se speciálně vycvičenými psy, králíčky, kočkou
  • skupinové hry, cvičení a trénování paměti
  • muzikoterapii
  • pacientům zpříjemňují pobyt vyškolení dobrovolníci, studentky SZŠ a zdravotní klauni
  • nemocniční kaplanka poskytuje duchovní péči

O pacienty pečují atestovaní lékaři i lékaři v přípravě na atestaci pod vedením primáře a zástupkyně primáře ošetřovatelského úseku. V ústavní pohotovostní službě pečují o pacienty sloužící lékaři interního oddělení. Těsná spolupráce probíhá i se specialisty jiných oborů v nemocnici (chirurgie, kožní, onkologie, ortopedie, atd.).