Média

Zpět

Nový ultrazvuk zajistí pacientům Nemocnice Šumperk kvalitnější vyšetření

Lepší kvalitu obrazu i vyšší kvalitu jednotlivých vyšetřovacích metod nabízí nový ultrazvukový přístroj, který zavedla do provozu Nemocnice Šumperk.

Lepší kvalitu obrazu i vyšší kvalitu jednotlivých vyšetřovacích metod nabízí nový ultrazvukový přístroj, který zavedla do provozu Nemocnice Šumperk. Pacientům tak nemocnice nabízí ještě kvalitnější sonografická vyšetření. Nemocnice do přístroje investovala 1,7 miliónů korun.

Proč je nový ultrazvukový přístroj pro pacienty přínosem, vysvětluje primář radiodiagnostického oddělení Nemocnice Šumperk MUDr. Jiří Gerold. „Zakoupený ultrazvuk je velmi moderní, disponuje vynikajícím softwarovým vybavením a nabízí vyšší kvalitu obrazu než dosud používaný přístroj. Ve vybavení přístroje je nově například speciální zobrazení pomalých toků v cévách či možnost zobrazení dlouhého úseku vyšetřované oblasti pomocí automatického spojování jednotlivých částí obrazu,“ popisuje MUDr. Jiří Gerold některé z předností moderního sonografu.

Škála onemocnění, kterou budou moci lékaři díky přístroji lépe diagnostikovat, je široká. „Velmi zjednodušeně lze říci, že pomocí ultrazvuku můžeme diagnostikovat onemocnění od kamínků ve žlučníku až po onemocnění nádorová,“ doplňuje primář. Nemocnice Šumperk plánuje, že pomocí nového přístroje vyšetří ročně více než 12 tisíc pacientů.

Nemocnice Šumperk dlouhodobě investuje do modernizace prostředí, přístrojového vybavení a zlepšování kvality péče. Vlastní radiodiagnostické pracoviště nemocnice prošlo zásadní modernizací v závěru roku 2010. Nemocnice Šumperk v součinnosti s městem Šumperkem tehdy investovala více než 41 miliónů Kč do nákupu nové radiodiagnostické techniky, včetně nového CT přístroje, rekonstrukce prostor pracoviště či propojeného informačního systému digitálního zpracování snímků. V minulém roce prošel modernizací například ambulantní úsek oddělení ORL, dále rehabilitační oddělení či gynekologicko-porodnické oddělení. V modernizaci bude Nemocnice Šumperk a.s. pokračovat také v tomto roce. Plánována je například rekonstrukce ambulancí v budově F a výtahu. Důraz bude kladen také na obnovu technického zázemí a infrastruktury nemocnice.