Oddělení

Nové metody

SHBG (Sexual hormones binding globulin), vyšetření v séru

Referenční meze: Muži  17,3 – 65,8 nmol/l, ženy před menopauzou 27,8 – 146 nmol/l, ženy po menopauze 12 – 166 nmol/l

SHBG (sex hormone-binding globulin) je nejvýznamnějším transportním proteinem estrogenů a androgenů v krvi a zároveň hlavním faktorem regulujícím jejich distribuci mezi volnou a vázanou formou hormonu. SHBG má poločas trvání asi 7 dní a je vytvářen především v játrech. Jeho syntéza a vylučování je pod kontrolou estrogenů.

FAI (poměr SHBG a testosteronu)

Referenční meze: Muži 23,3 – 103, ženy před menopauzou 0,64 – 9,4, ženy po menopauze 0,30 – 9,6

Volný androgenní index (ang. zkratka free androgen index, FAI, volný testosteronový index, TFI) je přesným ekvivalentem cirkulujícího volného testosteronu. Vypočte se jako podíl koncentrace celkového testosteronu a koncentrace SHBG v procentech. Výpočet indikuje přítomnost zvýšené koncentrace volné, biologicky aktivní formy testosteronu v krvi. Vyšetření je indikováno v případech suspektního klinického hyperandrogenismu u žen. Doporučume stanovit přímou koncentraci volného testosteronu.

HCG + β HCG, vyšetření v séru

Referenční meze: Muži  0 – 2 IU/l, ženy před menopauzou 0 – 2 IU/l, ženy po 0-7 IU/l

Lidský choriogonadotropin (hCG) patří do skupiny hormonů, které mají vztah k nádorovému onemocnění germinativního původu a gestačním trofoblastickým chorobám. hCG byl popsán v moči těhotných žen již před více než 70 lety, v těhotenství má význam spolu s AFP pro charakterizaci patologického těhotenství (Downův syndrom, trisomie 21). Je to glykoprotein, vznikající v trofoblastických buňkách placenty. S dalšími glykoproteinovými hormony lutropinem (LH), folitropinem (FSH) a thyreotropinem (TSH), které jsou adenohypofyzárního původu, má podobnou strukturu alfa–podjednotky. Biologickou specificitu těchto hormonů podmiňuje především beta–podjednotka.

Aktivní intaktní hormon má poločas 40 hod, štěpený 11 hod, volná alfa–podjednotka 1,5 hod, volná beta–podjednotka 4 hod, beta–core fragment méně než 10 min.