Média

Zpět

Nová laboratoř urychlí zahájení léčby

Vlastní mikrobiologickou laboratoř otevřela Nemocnice Šumperk. Slouží nejen pro potřeby lůžkových oddělení a ambulancí nemocnice, ale i pro okolní lékaře zdejšího regionu.
Díky nové vlastní laboratoři mají šumperští lékaři k dispozici laboratorní výsledky z vyšetření mnohem rychleji a mohou tak včas zahájit potřebnou léčbu. Do nového mikrobiologického pracoviště investovala nemocnice více než pět miliónů korun.
„Výsledky mikrobiologických nálezů zásadně ovlivňují rozhodování lékařů o dalším léčebném postupu a mnohdy rozhodují o životě pacienta. Další nespornou výhodou je fakt, že jsme uvnitř jednoho areálu a můžeme tak s ošetřujícími lékaři konzultovat i průběžné výsledky. Naše pomoc a třeba i osobní konzultace může mít pro lékaře a v konečném důsledku pak i pro pacienta obrovský přínos,“ vysvětlila lékařka mikrobiologické laboratoře Erika Czyžová.
Nemocnice doposud vlastní mikrobiologickou laboratoř neměla. Tento druh odbornosti jí chyběl a výsledky z vyšetření zajišťovaly externí laboratoře. Mít vlastní mikrobiologickou laboratoř je však pro nemocnici nesporně výhodnější.
„Pokud je laboratoř součástí nemocnice, nedochází téměř k žádnému prodlení při dopravě vzorků z oddělení, nejsou problémy s dodržováním časových podmínek během transportu vzorků ani s odesláním výsledků. Navíc můžeme prakticky okamžitě reagovat na závažné nálezy a doporučit další potřebné vyšetření a odběry nebo nabídnout osobní konzultaci u lůžka pacienta,“ konstatovala Czyžová. Nemocniční laboratoř uvítali i okolní ambulantní specialisté, kteří zasílají pacienty k vyšetření nebo k zákrokům do nemocnice. Pokud jsou jim totiž provedena laboratorní vyšetření v průběhu hospitalizace, může o tom nemocnice terénní specialisty informovat a výsledky zaslat elektronickou cestou, čímž se zabrání mnohdy zbytečným opakovaným vyšetřením.
Mikrobiologická laboratoř je součástí Centrální laboratoře Nemocnice Šumperk. Ta provádí kvalitativní a kvantitativní biochemická, hematologická, imunologická, mikrobiologická a sérologická vyšetření krve, moče, mozkomíšního moku, stolice a dalších biologických materiálů. Mimo jiné nabízí i základní screeningová a toxikologická vyšetření.
Kromě mikrobiologické laboratoře investovala nemocnice také do rozvoje imunologické části, která taktéž náleží k Centrální laboratoři. V oblasti imunologie nabízela doposud jen omezené spektrum vyšetření. Díky novému přístrojovému vybavení a posílenému personálu nyní nabízí mnohem širší spektrum vyšetřovacích metod. I v tomto případě se tak lékaři nově dočkají výsledků z vyšetření ve většině případů ještě týž den.
Celá Centrální laboratoř Nemocnice Šumperk provádí měsíčně téměř 200 tisíc analýz prostřednictvím 270 různých metod.
Prakticky okamžitě můžeme reagovat na závažné nálezy Erika Czyžová, lékařka mikrobiologické laboratoře

Zdroj: Právo
Vyšlo také v: Mladá fronta DNES, Olomoucký deník, novinky.cz, zpravodajstvi.sumperko.net