Média

Zpět

Nemocnice Šumperk vyškolí další zájemce na sanitáře

Nemocnice Šumperk opět nabídne veřejnosti možnost absolvovat kurz Sanitář, který je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Nemocnice Šumperk opět nabídne veřejnosti možnost absolvovat kurz Sanitář, který je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR. Kurz bude zahájen v únoru příštího roku. Konkrétní termín nemocnice ještě upřesní, zájemci se však mohou hlásit už nyní. Po úspěšném absolvování kurzu získají účastníci kvalifikaci k výkonu povolání Sanitář.

O tento kurz bývá vždy mezi veřejností velký zájem. Po jeho řádném ukončení mohou účastníci žádat o zaměstnání ve zdravotnických nebo i jiných sociálních zařízeních,“ vysvětluje náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese Bc. Martina Souralová.

Tento akreditovaný kurz pořádá Nemocnice Šumperk a.s. pravidelně již od roku 2003. Odborné školení trvá 3 měsíce a účastníci za něj zaplatí celkem sedm tisíc korun. Teoretická část kurzu má celkem 100 vyučovacích hodin a školení probíhá vždy dvakrát týdně
v kongresovém sále nemocnice. Praktická část kurzu má 80 vyučovacích hodin a probíhá souvisle deset pracovních dní na odborných lůžkových a ambulantních odděleních nemocnice. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí, po jejímž zvládnutí obdrží účastníci „Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnické povolání pod odborným dohledem“ v oboru Sanitář.

Podmínkou pro zařazení do kurzu je dovršení věku 18 let, ukončené základní vzdělání
a dobrý zdravotní stav. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 583 335 006 nebo 724 335 191 a také na e-mailu: helena.markova@nemocnicesumperk.cz, kde získají bližší informace.