Média

Zpět

Nemocnice Šumperk uvedla do provozu špičkový anesteziologický přístroj

Novým špičkovým lékařským přístrojem se může pochlubit Nemocnice Šumperk.

Novým špičkovým lékařským přístrojem se může pochlubit Nemocnice Šumperk a.s. Pro Centrální operační sály, skládající se z šesti velkých operačních sálů, na kterých operují lékaři z ortopedie, chirurgie, urologie, gynekologie a kardiologie, zakoupila moderní anesteziologický přístroj, který nahradil starší typ používaný od roku 2001. Cena zařízení přesáhla 700 tisíc korun.

„Důvodem pořízení je koncept vytvoření podmínek pro bezpečné, moderní vedení anestezie na všech operačních sálech,“ říká vedoucí oddělení zdravotnické techniky nemocnice Ing. Petr Brož s tím, že v současné době Centrální operační sály používají čtyři podobné přístroje.

Nový přístroj zajišťuje vedle standardně vedené anestézie rovněž sledování hloubky vědomí, svalové relaxace a stav vnímání bolesti pacienta po celou dobu anestézie. „Přístroj pomůže anesteziologovi vést velice bezpečnou anestézii individuálně podle požadavku chirurgického výkonu a potřeb každého pacienta. Jde o velice spolehlivý a snadno obsluhovatelný přístroj, díky němuž se zvýší bezpečnost pacientů,“ uvádí výhody přístroje Brož.

Zařízení také zajišťuje podání jen nezbytných dávek anestetik, přičemž je vybaven automatickou regulací těchto dávek. Přístroj také vede i k rychlejšímu probuzení pacienta, takže se zamezuje následným komplikacím jako je pooperační nevolnost a svalová únava.

Nemocnice Šumperk je všeobecnou nemocnicí s rozsáhlou lůžkovou a ambulantní složkou poskytující základní i specializovanou zdravotní péči pro spádovou oblast až 200 tisíc obyvatel. Vysoce specializovanou péči zajišťuje zejména spektrem náročných operativních výkonů, jednotlivá pracoviště sledují nejnovější trendy v diagnostice i léčbě a jsou vybavena moderními přístroji.