Média

Zpět

Nemocnice Šumperk slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu

Pacienti v něm najdou nové pracoviště magnetické rezonance, do budovy se také přestěhují některé ambulance a mamografické pracoviště.

Nemocnice Šumperk slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu. Pacienti v něm najdou například úplně nové pracoviště magnetické rezonance, do budovy se také posléze přestěhují některé ambulance a mamografické pracoviště. Celá výstavba potrvá devět měsíců a společně s nákupem nové špičkové zdravotnické technologie přijde nemocnici na sto šedesát miliónů korun.

Výstavba nového pavilonu je jednou z největších investic v historii šumperské nemocnice. Myslím si, že s ohledem na rozsáhlé spektrum poskytované zdravotní péče a její neoddiskutovatelnou kvalitu si tato nemocnice nové pracoviště s nejmodernější radiodiagnostickou technologií rozhodně zaslouží,“ uvedl během slavnostního zahájení stavby majitel nemocnice MUDr. Martin Polach s tím, že díky této masivní investici dojde v šumperském regionu k dalšímu zkvalitnění zdravotní péče.

Nový pavilon bude mít celkem dvě podlaží a s ostatními lůžkovými pavilony (A, B a také chirurgický pavilon C) bude propojen stávajícím koridorem. Pacienti tak nebudou zatěžováni složitými venkovními přesuny a vyšetření budou moci podstoupit „pod jednou střechou“. V přízemí pavilonu se bude nacházet centrální recepce a pracoviště magnetické rezonance. „Magnetická rezonance dokáže podrobně zobrazovat  tělní tkáně a je k pacientovi šetrnější než rentgen. Díky špičkové technologii nebude sloužit jen k běžným vyšetřením, ale lékaři na ni budou moci provádět  i specializovaná vyšetření“ vysvětlil ředitel nemocnice MUDr. Radan Volnohradský s tím, že díky velmi krátké délce tunelu a systému potlačení hluku umožní přístroj lékařům vyšetřovat i ty pacienty, kteří trpí strachem ze stísněného prostoru. Magnetická rezonance bude navíc vybavena větším vyšetřovacím otvorem, což umožní vyšetřit i silnější pacienty.

Do druhého poschodí nového pavilonu se pak přesune mamografické pracoviště s novým mamografem. „Nový přístroj nabídne ještě přesnější zobrazení tkáně, takže díky němu lékaři odhalí daleko přesněji změny  ve  tkáních. Mamograf bude navíc vybaven systémem, který při vyšetření umožní u každé ženy individuálně nastavit míru stlačení prsu podle typu a tvaru její prsní tkáně. Kvalita zobrazení pak odborníkům poskytne v rámci diagnostického procesu jedinečnou jistotu,“ doplňuje ředitel.

Kromě nového mamografického pracoviště najdou pacienti v pavilonu nově také odbornou gynekologickou, porodnickou a dětskou  ambulanci. Obě patra budou propojeny výtahy, které usnadní snadnou přepravu pacientů i zdravotnického materiálu.

Stavba nového pavilonu potrvá do konce listopadu a vedení nemocnice předpokládá, že nepřinese žádná výrazná omezení. Celá stavba bude oplocena, pacienti a návštěvníci nemocnice však budou muset počítat s mírným omezením průjezdu areálem nemocnice, která však pro tento případ vytyčí objezdové trasy.

Nemocnice Šumperk se snaží trvale investovat do svého rozvoje. Jen v loňském roce investoval nový majitel nemocnice, lékař Martin Polach, do jejího rozvoje víc než 50 miliónů korun. Nemocnice například zrekonstruovala plicní oddělení, zakoupila nové rentgenové přístroje, takzvaná C-ramena, za deset milionů korun a nedávno dokončila také přestavbu superaseptického operačního sálu za více než 17 miliónů korun.

Autor fotografií: Milan Dvořáček

Fotogalerie