Média

Zpět

Nemocnice Šumperk se stala absolutním vítězem projektu „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2016"

To byl závěr České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví, která nemocnici podrobila náročnému odbornému auditu.

Nemocnice Šumperk poskytuje svým pacientům kvalitní a hlavně bezpečnou péči. To byl závěr České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví, která nemocnici podrobila náročnému odbornému auditu. Teď šumperské zdravotnické zařízení sklízí další úspěch, v rámci projektu „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2016“ se stala jeho absolutním vítězem.

Toto ocenění nás přirozeně velmi těší. Vítězství je výsledkem dobře odváděné práce všech našich zaměstnanců a je jasným důkazem toho, že naši pacienti dostávají tu nejlepší péči z hlediska kvality a bezpečnosti,“ vysvětluje ředitel Nemocnice Šumperk MUDr. Radan Volnohradský s tím, že zvyšování kvality poskytované péče je prakticky nekončící proces. „Jsme si samozřejmě vědomi, že je neustále co zlepšovat,“ dodává ředitel.

Nemocnice Šumperk prošla náročným auditem v loňském roce. Externí auditoři akreditační komise tehdy prošli velkou část pracovišť a pečlivě zkoumali veškeré postupy personálu. Zaměřovali se například na nakládání s léčivy, na resuscitační pomůcky, na vedení zdravotnické dokumentace, na komunikaci personálu v rizikových situacích, ale třeba i na pacientskou stravu. V rámci svého šetření zavítali nejen na jednotlivá oddělení, ale i na nezdravotnická pracoviště, ať už do prádelny, jídelny nebo na technické oddělení.

Akreditace je dobrovolná. Hodnocená kritéria jsou přesně definována normami, které popisují podmínky v různých fázích poskytování zdravotní péče vždy s maximálním důrazem na prospěch pacienta. Normy zároveň chrání práva pacienta tak, aby mohl sám o sobě rozhodovat a aby bylo respektováno jeho soukromí.