Média

Zpět

Nemocnice Šumperk přemístila a zmodernizovala plicní oddělení

Nemocnice Šumperk otevřela nově zrekonstruované plicní oddělení. Díky modernizaci nyní pacienti získají vyšší komfort při zdravotní péči.

Nemocnice Šumperk a.s. otevřela nově zrekonstruované plicní oddělení (dříve TRN - tuberkulózy a respiračních nemocí). Díky modernizaci nyní pacienti získají vyšší komfort při zdravotní péči. Oddělení se navíc přemístilo z pavilonu F do pavilonu E. Celkové náklady na modernizaci a pořízení přístrojového vybavení dosáhly téměř 3,5 milionu korun.

Plicní oddělení se původně nacházelo ve druhém poschodí pavilonu F. Třetí poschodí pavilonu E bylo dlouhodobě nevyužívané, v minulosti tento prostor sloužil jako lůžkové oddělení interny.

V rámci rekonstrukce byl jeden z pokojů doplněn o integrované sociální zázemí pro klienty, bylo vybudováno hygienické zařízení pro personál, v prostorách spojovací chodby došlo k výměně PVC krytiny. „Stěny byly opatřeny keramickými obklady v barvě bílá a hnědá. Pracovna sester, čajová kuchyňka a nadstandardní pokoj jsou vybaveny novým nábytkem, a na všech pacientských pokojích jsou instalovány TV přijímače, které jsou napojeny na generálně rekonstruovaný centrální anténní rozvod,“ uvádí správce nemocnice Ing. Mgr. Martin Pelnář.

Současně s rekonstrukcí třetího podlaží pavilonu E byly provedeny stavební úpravy  bývalé interní jednotky intenzivní péče ve druhém poschodí,, která se dlouhodobě nevyužívala. Po provedení stavebních úprav zde pro neurologické oddělení vznikly dva samostatné pacientské pokoje s integrovaným sociálním zázemím. „V obou zrekonstruovaných pokojích jsou instalovány nové televizory s napojením na centrální anténní rozvod, na každém pokoji lze využívat internet. Oba pokoje jsou vybaveny novým nábytkem a nemocničními lůžky  včetně nočních stolků,“ dodává Ing. Mgr. Martin Pelnář.