Média

Zpět

Nemocnice Šumperk – nemocnice podporující zdraví

Nemocnice Šumperk je soukromým zdravotnickým zařízením, její založení je datováno od roku 1896. Nachází se v samém srdci Jeseníků, jedné z nejhezčích horských oblastí České republiky. Jejím majitelem se stal v dubnu 2015 MUDr. Martin Polach, MBA. Nemocnice disponuje 450 lůžky, poskytuje zdravotní péči ve všech základních oborech a zaměstnává 980 zaměstnanců.
V posledních dvou letech prochází řadou rekonstrukcí a modernizací, ať už ve smyslu rozšíření spektra jejich služeb, tak jejich kvality.
* Když se řekne nemocnice podporující zdraví, co to znamená?
Nemocnice Šumperk je zapojena do programu Světové zdravotnické organizace Health Promoting Hospitals and Health Services (Nemocnice podporujících zdraví). Počátky programu jsou datovány od roku 2003, kdy se naše nemocnice jako jedna ze čtyř zapojila do prvních projektů. Dnes jsme součástí Národní sítě Nemocnic podporující zdraví a zdravotní služby, která byla zřízena při MZ ČR a zahrnuje 10 nemocnic.
* Co konkrétně v nemocnici řešíte?
V nemocnici probíhá několik projektů pro podporu zdraví personálu, kdy organizujeme rekondiční cvičení, zvýhodněné lázeňské pobyty, sportovní a společenské akce. Informovaný člověk se lépe dokáže postarat o své zdraví. Proto se zaměřujeme na informovanost veřejnosti v prevenci a péči o své zdraví. Vykonáváme osvětu v rámci prevence diabetu, glaukomu, nádoru prostaty a varlat, nádoru prsu a dalších onkologických onemocnění. Radíme v oblasti zdravé výživy a životního stylu. Učíme veřejnost pravidlům poskytování první pomoci. Pomocnou rukou v péči o matku je laktační poradna s dostupností 24 hodin denně na horké lince kojení. Otevíráme nemocnici široké veřejnosti, v rámci Dnů otevřených dveří a Dnů pro děti nás navštíví zájemci, kteří mají možnost konzultovat svůj zdravotní stav a životní styl, ale také se seznámit s nemocničním prostředím a zmírnit tak strach z neznámého.
* Významnou činností v podpoře zdraví je boj proti škodlivosti kouření, zapojuje se vaše nemocnice i v této aktivitě?
Ano, v celém areálu nemocnice platí zákaz kouření. Školíme tak personál a informujeme pacienty již při příjmu do nemocnice, kdy aktivně zjišťujeme, zda pacient kouří. Nabízíme mu pak možnost návštěvy poradny pro odvykání kouření. Protikuřácké pokyny jsou zakotveny ve vnitřním řádu nemocnice. Pro ty, kteří nemohou bez cigarety přeci jen vydržet, je ve venkovních prostorách označeno šest odlehlých míst, kde je kouřit umožněno. Tato místa byla vybrána tak, aby škodlivý kouř z cigaret nikoho neobtěžoval.
* Program podpory zdraví je mezinárodní projekt, máte představu o tom, jak jej řeší za hranicemi ČR?
Ve dnech 12. 4. až 14. 4. 2017 jsme se zúčastnili 25. mezinárodní konference Nemocnic podporujících zdraví a zdravotní služby v rakouské Vídni s posterem s názvem Aktivity podpory zdraví v Nemocnici Šumperk. V rámci konference proběhla výměna zkušeností v oblasti podpory zdraví nejen evropských zemí, ale také např. Korejské republiky, Taiwanu, Singapuru, Kanady. Vyspělé země se více zaměřují na své zaměstnance, např. s podporou jejich fyzické kondice, zdravého stravování. V jiných zemích se naopak potýkají se základní ústní hygienou nebo s předoperační přípravou různých náboženských skupin a kultur. Program podpory zdraví se stal součástí života nemocnice, zájem o preventivní programy se stále zvyšuje, snažíme se tyto aktivity neustále zdokonalovat.

Zdroj: Hospital in