Média

Zpět

Nemocnice Šumperk nabízí přednášku o prevenci rakoviny

Rakovina prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění. Dle statistik tato nemoc během života postihne každou desátou ženu a bohužel se nevyhýbá ani mladým dívkám.

Rakovina prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění. Dle statistik tato nemoc během života postihne každou desátou ženu a bohužel se nevyhýbá ani mladým dívkám. Nemocnice Šumperk a.s. proto začala školám a organizacím nabízet přednášku o této problematice. Lékařka se sestrou přijedou po domluvě přednášet na sjednané místo, a to zcela zdarma. Přednáška s praktickými ukázkami se dotýká také dalších častých nádorových onemocnění.

„Zatímco starší ženy jsou o problematice nádorů prsu poměrně dobře informované, a docházejí na preventivní vyšetření, informovanost mladých dívek je bohužel velmi špatná, a to přestože se dnes tato onemocnění nevyhýbají ani jim,“ vysvětluje vedoucí sestra chirurgického oddělení Olga Davidová důvod, který vedl Nemocnici Šumperk k realizaci přednášek pro veřejnost. „V teoretické části se věnujeme prevenci a vysvětlujeme varovné příznaky, při jejichž zjištění by žena měla neprodleně navštívit lékaře. Praktická část je zaměřena na nácvik samovyšetřování prsou. Nácvik provádíme na maketě prsů, ve které jsou malé hrudky imitující nádory. Pravidelné samovyšetřování, rozpoznání varovných příznaků a včasná návštěva lékaře dokážou zachránit život,“ říká Olga Davidová s důrazem na skutečnost, že v případě včasného záchytu onemocnění se výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti léčby. Nezastupitelnou roli v prevenci nádorů prsů hraje také pravidelné mamografické vyšetření. To mohou ženy od 45 let absolvovat zdarma každé dva roky.

První přednášku Nemocnice Šumperk realizovala pro žákyně Střední zdravotnické školy Šumperk. „Přednášku hodnotíme kladně. Žákyně získaly potřebné informace o prevenci, která musí znát také jako budoucí zdravotníci,“ uvedla odborná učitelka Střední zdravotnické školy Šumperk Mgr. Anna Poislová.

Nemocnice Šumperk přednášku nabízí také dalším školám a organizacím, které mohou v případě zájmu kontaktovat vedoucí sestru Olgu Davidovou na telefonním čísle 602 748 838. Do mamologické poradny se lze objednat na telefonu 583 333 021.