Média

Zpět

Nemocnice Šumperk nabídne i v příštím roce terapii bazální stimulace

Již třetím rokem využívají zdravotníci Nemocnice Šumperk koncept bazální stimulace určený především těžce nemocným a postiženým pacientům...

Již třetím rokem využívají zdravotníci Nemocnice Šumperk a.s. koncept bazální stimulace určený především těžce nemocným a postiženým pacientům s narušenou nebo omezenou schopností vnímání, komunikace a pohybu. Moderní metoda již pomohla ke zlepšení stavu desítek pacientů oddělení ARIP Nemocnice Šumperk a v příštím roce bude jejich počet i nadále růst. Nemocnice totiž plánuje investici do dalšího vzdělávání zaměstnanců v tomto oboru i prodloužení certifikátu pracoviště bazální stimulace.

Bazální stimulace má za cíl zlepšit vnímání těžce nemocných pacientů tak, aby došlo k podpoře rozvoje vlastní identity, vnímání okolního světa, zvládnutí orientace v prostoru a čase, k navázání komunikace se svým okolím a tím i zlepšení funkce organizmu. Terapie a výběr stimulujících prvků je přitom vždy zcela individuální a odvíjí se od dosavadních zvyků, oblíbených činností, jídel, nápojů, písní, hraček nebo filmů.

„V praxi probíhá bazální stimulace tak, že se personál snaží pacientovi nejrůznějšími způsoby připomenout to, co znal a měl rád v běžném zdravém životě. Milovníkům kávy se nechává čichat její vůně, na stimulaci chutě se může podávat váček s čokoládou nebo nějakou jinou pochutinou. Používá se také stimulace sluchová, při které se pacientům pouštějí jejich oblíbené písničky, pohádky a oblíbené pořady v televizi. Důležitá je přitom i spolupráce rodinných příslušníků, kteří mohou pokroky pacientů výrazně urychlit,“ vysvětluje Martina Vidrmanová, vedoucí sestra ARIP oddělení Nemocnice Šumperk.

Bazální stimulace poskytovaná v Nemocnici Šumperk přitom dosahuje nejvyšších kvalit i odbornosti, což dokazuje Certifikát pracoviště pracujícího s konceptem Bazální stimulace, udělený mezinárodní asociací Bazální stimulace. Certifikát má oddělení ARIP Nemocnice Šumperk již od roku 2011. Jeho platnost je 3 roky. S ohledem na zájem nemocnice v této terapii pokračovat, bude na začátku příštího roku oddělení ARIP udělený certifikát obhajovat pomocí supervize, kdy bude opět nutné splnit kritéria a požadavky Institutu bazální stimulace. Součástí aktivit souvisejících s podporou terapie bazální stimulace budou v roce 2015 probíhat další školení zaměstnanců v tomto oboru.

„V průběhu kurzů se účastníci seznámí se všemi prvky konceptu bazální stimulace, jejich významem a možnostmi začlenění do běžné ošetřovatelské péče. Po absolvování kurzu pak obdrží všichni pracovníci mezinárodní certifikát platný v celé Evropské unii,“ dodává Martina Vidrmanová.