Média

Zpět

Nemocnice Šumperk a.s. nabízí možnost vzdělávání a následného zaměstnání

Od září letošního roku bude opět pořádán akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář.

Od září letošního roku bude Nemocnice Šumperk a.s. opět pořádat akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář. Nabízí tak možnost vzdělávání, ale i zaměstnání přímo u pořadatele kurzu. Nemocnice Šumperk a.s. může, po osobním pohovoru, udělit příslib zaměstnání, na základě kterého mohou uchazeči požádat o proplacení kurzovného, ve výši 7.000,-Kč, u příslušného Úřadu práce.

Odborné školení trvá cca 2,5 měsíce. Teoretická část kurzu má celkem 100 vyučovacích hodin a školení probíhá 2x – 3x týdně v kongresovém sále nemocnice. Praktická část kurzu má 80 vyučovacích hodin a probíhá souvisle 10 pracovních dní na odborných lůžkových a ambulantních odděleních nemocnice. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí, po jejímž zvládnutí obdrží účastníci „Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnické povolání pod odborným dohledem“ v oboru Sanitář.

Podmínkou pro zařazení do kurzu je dovršení věku 18 let, ukončené základní vzdělání a dobrý zdravotní stav.

Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 583 335 006 nebo 724 335 191 a také na e-mailu: helena.markova@nemocnicesumperk.cz, kde získají bližší informace.