Ambulance

Nadstandardní vyšetření

KOMBINOVANÝ PRVOTRIMESTRÁLNÍ SCEERING

Kombinovaný prvotrimestrální screening je vyšetření těhotných pacientek  v prvním trimestru těhotenství, jehož cílem je zachytit nejčastější chromozomální vady plodu, jako je Downův syndrom.

We speak English. For English version please click here.

Co se vyšetřuje?

Jedná se o výpočet rizika pro danou těhotnou ženu softwarem, který byl speciálně vyvinut k tomuto vyšetření. Započítává se věk matky, výsledky z odběru krve a ultrazvukové vyšetření. Tato kombinace uvedených dat nám poskytuje vysoký záchyt vad plodu (až 95%).

Kdy se vyšetření provádí?

Mezi 10. a 11. týdnem těhotenství odebíráme krevní vzorky, ze kterých analyzujeme PAPP-A a volnou podjednotku hCG a ultrazvukem stanovíme přesné stáří plodu. Mezi 11. a 14. týdnem těhotenství provádíme těhotným ženám specializované ultrazvukové vyšetření, při kterém vyšetřujeme jednak morfologii plodu a jednak tzv. šíjové projasnění (NT- nuchální translucence) a další markery, jako je nosní kost, toky na trojcípé chlopni plodu a průtok v ductus venosus.

Kde se vyšetřuje?

Vyšetření provádíme v gynekologické ambulanci v prvním patře nového pavilonu R. Pacientky se samy objednají co nejdříve na telefonním čísle 606 709 913 a my již naplánujeme datum odběru krve a ultrazvukového vyšetření. K tomuto vyšetření není třeba žádanka od obvodního gynekologa.

Kdo vyšetření provádí?

Krevní vzorky odebírá sestra.

Ultrazvukové vyšetření provádí pouze erudovaný lékař, který získal certifikáty FMF (Fetal Medicine Foundation) v Londýně. Takto certifikovaný lékař je každý rok kontrolován nadací FMF, aby kvalita vyšetření měla vysokou úroveň. Seznam certifikovaných lékařů naleznete na www.fetalmedicine.org.

Co se bude dít, když budu mít pozitivní screening?

Pokud software na základě námi zadaných dat vyhodnotí vysoké riziko pro danou těhotnou ženu, pak nabízíme tzv. invazivní vyšetření, přesněji amniocentézu či odběr choriových klků na specializovaném pracovišti. Toto vyšetření DNA plodu, tzv. stanovení karyotypu, spolehlivě potvrdí nebo vyloučí danou chromozomální vadu. Výsledky analýzy DNA nejběžnějších vad jsou k dispozici do 2-3 dnů.

Kombinovaný screening v prvním trimestru přinesl vysoký záchyt vad plodu. Toto vyšetření je prováděno na doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti.

Cena vyšetření

Vyšetření není hrazeno z prostředků zdravotního pojištění, ale zdravotní pojišťovny na něj přispívají. Prosím informujte se u své pojišťovny. Cena vyšetření je dle aktuálního ceníku placených služeb 1400 Kč.

Cena zahrnuje:
 • biochemické vyšetření prováděné ideálně v období mezi 10-11 týdnem,
 • ultrazvukové vyšetření,
 • 2D/3D fotka plodu v prvním trimestru,
 • 2D/3D fotka miminka po 24. týdnu těhotenství,
 • USB s uloženými fotkami či videi,
 • 10% sleva na nadstandardní pokoj,
 • 10% sleva na Entonox při porodu,
 • 10% sleva na produkty LACTACYD od firmy Omega Pharma,
 • sleva 100 Kč při nákupu produktu HIPP nad 400 Kč v lékárně Nemocnice Šumperk.


TRISOMY TEST

je neinvazivní screeningové vyšetření z krve matky, které dokáže s velkou přesností vyloučit přítomnost nejčastějších závažných chromozomálních poruch plodu již od 11. týdne těhotenství. TRISOMY test nepředstavuje pro matku ani dítě žádné riziko.

Co je TRISOMY test:

Vyloučit přítomnost trizomie chromozomů č. 21, 18 a 13 u plodu je dnes možné s vysokou pravděpodobností i neinvazivním, bezpečným a bezbolestným způsobem pomocí nového TRISOMY testu prováděného z krve matky již od konce prvního trimestru těhotenství.

TRISOMY test je neinvazivní screeningové vyšetření z krve matky, které dokáže s velkou citlivostí a přesností vyloučit přítomnost nejčastějších chromozomálních poruch plodu již od 11. týdne gravidity. V případě zájmu je možné zjistit také pohlaví plodu.

Ve srovnání s jinými screeningovými metodami:

 • má o něco vyšší citlivost a přesnost sledovaných poruch,
 • výrazně nižší falešnou pozitivitu vyšetření,
 • snižuje počet potřebných choriocentéz nebo amniocentéz,
 • nepředstavuje pro matku ani dítě žádné riziko.

Více informací naleznete na: www.trisomytest.cz.

 

VYŠETŘENÍ AMH (Anti - Müllerian Hormone)

jedná se o hormon, který je produkován granulozovými buňkami časně vyvíjejích se antrálních foliklů, v nichž nezralá vajíčka čekají na "prozbuzení", tedy hormonální implus, aby v budoucnu dozrály. Jejich  počet se s věkem přirozeně snižuje a tím se také kontinuálně snižuje AMH. Tento hormon tedy ukazuje počet zbylých vajíček (individuální ovariální rezerva).

Vyšetření  AMH  je vhodné zejména u žen:

 • které pracují na své kariéře a přitom chtějí vědět, jak dlouho si ještě mohou dovolit odkladát mateřství, žádná věková hranice v tomto případě správnou odpověď neposkytne, hladina AMH však ano,
 • s rodinnou zátěží předčasné menopauzy/před 45 rokem věku/,
 • po operacích na vaječnících,
 • s těžkou endometriozou.

V praxi se setkáváme s ženami, které tyto rizikové faktory nemají a přesto mají rezervu velmi  sníženou, aniž by to tušily. Pokud současně takové ženy odloží založení rodiny, nemusí se to již z vlastních  vajíček podařit. Často pak jsou odkázány na darovaná vajíčka od anonymní dárkyně. Doporučujeme tedy všem ženám mezi 27 - 38. rokem věku, které  uvažují o odkladu mateřství, aby si test nechaly alespoň jednou provést a mohly se pak správně rozhodnout.

 

TROMBOFILNÍ MUTACE (FV, FII)

Trombofilie je stav charakterizovaný zvýšenou tendencí vytvářet krevní sraženiny (tromby) díky narušené funkci v systému  krevní srážlivosti (koagulace). Vrozené poruchy jednoho, či více koagulačních faktorů, mohou za určitých podmínek způsobovat  nebezpečné komplikace, např. hlubokou žilní trombózu dolních končetin, či plicní embolii. Rizikovým obdobím může být u žen v reprodukčním věku těhotenství, nebo užívání hormonální antikoncepce. Tzv. kombinované antikoncepční preparáty obsahují nízké dávky estrogenů a progestinů. Tyto látky  při vrozené (skryté) formě trombofile zvyšují riziko závažných trombo-embolických komplikací – krevních vměstků - ve velkých cévách. Nejčastějšími příčinami vrozené formy trombofilie jsou mutace v genech pro  Faktor V Leiden a Faktor II  Protrombin. Četnost těchto trombofilních mutací v české populaci je poměrně vysoká a jednu z těchto mutací má přibližně 8 % obyvatel. Pokud mutace není odhalena, může být zdraví ženy vážně ohroženo, a to nejen v souvislosti s nasazením antikoncepce, ale také s těhotenstvím. Přenašečství těchto mutací se tedy může projevit tvorbou krevních sraženin v situaci, kterou je právě období užívání hormonální kontracepce. Riziko trombo-embolických komplikací zvyšuje také kouření.