Oddělení

Nadstandardní služby

Nadstandardní služby - nehrazené ZP Cena(Kč)
Zjištění a příprava k výkonu interrupce (diagnostika, klinické vyšetření a sepsání žádosti) 700
Malá interrupce do 8. týdne gravidity 3 500
Velká interrupce do 12. týdne gravidity 4 000
Farmakologické ukončení těhotenství 4 500
Ultrazvukový záznam na DVD včetně nosiče 300
Cvičení pro nastávající maminky /1x týdně (příprava k porodu) 50
Těhotenské plavání – 1 vstup 50
Přednášky pro nastávající rodiče 50
Zvýhodněný balíček služeb pro nastávající maminky dle aktuální nabídky
Regulace menstruace na žádost pacientky 100
Jednorázová gynekologická zrcadla použitá při výkonu (příplatek za nadstandard 1ks) 40
Sterilizace na žádost ženy mimo zdravotní indikaci dle platné legislativy 9 100
Vstupní a výstupní prohlídka vč. UZ 600
Stanovení těhotenského testu 100
Epidurální analgezie při porodu na žádost rodičky, není-li indikována lékařem 2 000

Balíček MAT-pro matky nad rámec běžné diety (2ks celozrnného pečiva, 200g ovoce a 300g zeleniny)/1den

40

Ubytování na nadstandardním pokoji (omezená kapacita):
Jednolůžkový pokoj se společným soc. zařízením mezi pokoji
Nově zrekonstruovaný pokoj

300
500
Trisomy test 9 600
AMH - Anti-Müllerian Hormone 650
Trombofilní mutace 800

TRISOMY TEST

je neinvazivní screeningové vyšetření z krve matky, které dokáže s velkou přesností vyloučit přítomnost nejčastějších závažných chromozomálních poruch plodu již od 11. týdne těhotenství. TRISOMY test nepředstavuje pro matku ani dítě žádné riziko.

Co je TRISOMY test:

Vyloučit přítomnost trizomie chromozomů č. 21, 18 a 13 u plodu je dnes možné s vysokou pravděpodobností i neinvazivním, bezpečným a bezbolestným způsobem pomocí nového TRISOMY testu prováděného z krve matky již od konce prvního trimestru těhotenství.

TRISOMY test je neinvazivní screeningové vyšetření z krve matky, které dokáže s velkou citlivostí a přesností vyloučit přítomnost nejčastějších chromozomálních poruch plodu již od 11. týdne gravidity. V případě zájmu je možné zjistit také pohlaví plodu.

Ve srovnání s jinými screeningovými metodami:

  • má o něco vyšší citlivost a přesnost sledovaných poruch,
  • výrazně nižší falešnou pozitivitu vyšetření,
  • snižuje počet potřebných choriocentéz nebo amniocentéz,
  • nepředstavuje pro matku ani dítě žádné riziko.

Více informací naleznete na: www.trisomytest.cz.

 

VYŠETŘENÍ AMH (Anti - Müllerian Hormone)

jedná se o hormon, který je produkován granulozovými buňkami časně vyvíjejích se antrálních foliklů, v nichž nezralá vajíčka čekají na "prozbuzení", tedy hormonální implus, aby v budoucnu dozrály. Jejich  počet se s věkem přirozeně snižuje a tím se také kontinuálně snižuje AMH. Tento hormon tedy ukazuje počet zbylých vajíček (individuální ovariální rezerva).

Vyšetření  AMH  je vhodné zejména u žen:

  • které pracují na své kariéře a přitom chtějí vědět, jak dlouho si ještě mohou dovolit odkladát mateřství, žádná věková hranice v tomto případě správnou odpověď neposkytne, hladina AMH však ano,
  • s rodinnou zátěží předčasné menopauzy/před 45 rokem věku/,
  • po operacích na vaječnících,
  • s těžkou endometriozou.

V praxi se setkáváme s ženami, které tyto rizikové faktory nemají a přesto mají rezervu velmi  sníženou, aniž by to tušily. Pokud současně takové ženy odloží založení rodiny, nemusí se to již z vlastních  vajíček podařit. Často pak jsou odkázány na darovaná vajíčka od anonymní dárkyně. Doporučujeme tedy všem ženám mezi 27 - 38. rokem věku, které  uvažují o odkladu mateřství, aby si test nechaly alespoň jednou provést a mohly se pak správně rozhodnout.

 

TROMBOFILNÍ MUTACE (FV, FII)

Trombofilie je stav charakterizovaný zvýšenou tendencí vytvářet krevní sraženiny (tromby) díky narušené funkci v systému  krevní srážlivosti (koagulace). Vrozené poruchy jednoho, či více koagulačních faktorů, mohou za určitých podmínek způsobovat  nebezpečné komplikace, např. hlubokou žilní trombózu dolních končetin, či plicní embolii. Rizikovým obdobím může být u žen v reprodukčním věku těhotenství, nebo užívání hormonální antikoncepce. Tzv. kombinované antikoncepční preparáty obsahují nízké dávky estrogenů a progestinů. Tyto látky  při vrozené (skryté) formě trombofile zvyšují riziko závažných trombo-embolických komplikací – krevních vměstků - ve velkých cévách. Nejčastějšími příčinami vrozené formy trombofilie jsou mutace v genech pro  Faktor V Leiden a Faktor II  Protrombin. Četnost těchto trombofilních mutací v české populaci je poměrně vysoká a jednu z těchto mutací má přibližně 8 % obyvatel. Pokud mutace není odhalena, může být zdraví ženy vážně ohroženo, a to nejen v souvislosti s nasazením antikoncepce, ale také s těhotenstvím. Přenašečství těchto mutací se tedy může projevit tvorbou krevních sraženin v situaci, kterou je právě období užívání hormonální kontracepce. Riziko trombo-embolických komplikací zvyšuje také kouření.