O nemocnici

MUDr. Rudolf Ditmar

primář rehabilitačního oddělení

Narozen 23. 5. 1968. Je absolventem Lékařské fakulty univerzity Palackého v Olomouci, na které promoval v roce 1992. V roce 1994 získal I. atestaci v oboru všeobecná chirurgie, v roce 2000 pak atestaci II. stupně v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace (FLBR). Od roku 1995 vyučuje na katedře fyzioterapie a algoterapie na FTK UP Olomouc. V letech 2001 - 2008 působil jako primář v Lázních Slatinice u Olomouce. Od února 2009 působí ve funkci primáře rehabilitačního oddělení Nemocnice Šumperk.

Vzdělání

 • 1974 -1982 ZŠ Zeyerova
 • 1982-1986 Gymnázium Hejčín v Olomouci
 • 1986-1992 LF UP v Olomouci

Odborné vzdělání a další kvalifikace

 • 1992 - státní rigorózní zkoušky v oboru všeobecné lékařství (LF UP Olomouc)
 • 1994 - atestace I. stupně - všeobecná chirurgie
 • 1998 - závěrečná zkouška kurzu manuální medicíny (Česká společnost myoskeletální medicíny ČLS J. E. Purkyně)
 • 2000 - atestace II. stupně - fysiatrie, balneologie a léčebná rehabilitace (FBLR)
 • 2017 - obnovení diplomu celoživotního vzdělávání

Profesní životopis

 • 1992 - 93 - nástupní odborná stáž Nemocnice Šternberk - chirurgické oddělení
 • 1993 - 94 - sekundární lékař II. Chirurgické kliniky FN v Olomouci
 • 1994 - 95- lékař v Lázních Slatinice
 • 1995 - doposud - katedra fyzioterapie a algoterapie, FTK UP Olomouc; odborný asistent
 • 1995 - doposud - RRR Centrum - Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch; odborný lékař FBLR
 • 2001 - 30.9.2008 - primář - Lázně Slatinice a.s.
 • od 2. 2. 2009 - primář rehabilitačního oddělení Nemocnice Šumperk

Kontakt

Tel.: 583 333 651

E-mail: rudolf.ditmar@nemocnicesumperk.cz

Pracoviště: Rehabilitační oddělení