O nemocnici

MUDr. Radan Volnohradský

primář oddělení COS

Tel.: 583 335 001

E-mail: radan.volnohradsky@nemocnicesumperk.cz

Pracoviště: Centrální sterilizace a operační sály

 

Narozen v roce 1959. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého Olomouc, atestaci II. stupně z chirurgie složil v r. 1994. V Nemocnici Šumperk pracuje od roku 1984, kdy nastoupil jako sekundární lékař na chirurgické oddělení. V roce 1992 jmenován do funkce vedoucího lékaře chirurgického komplexu, od roku 1996 primářem operačních sálů Nemocnice Šumperk. V roce 2004 ustanoven do funkce ředitele Nemocnice Šumperk. Je členem Chirurgické společnosti J. E. Purkyně a Čestné rady Okresního sdružení ČLK Šumperk.

Vzdělání

 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc 1984

Znalost jazyků: němčina, ruština, angličtina

Atestace:

 • 1987 - Atestace z chirurgie I. stupně
 • 1994 - Atestace z chirurgie II. stupně

Stáže, kurzy, atd. :

 • 1982 - Odborná stáž Skotsko, Edinburg
 • 1994 - Odborná stáž SRN, Hannover

Profesní životopis

 • 1984-1992 Nemocnice Šumperk sekundární lékař chirurgického oddělení
 • 1992-1996 Nemocnice Šumperk vedoucí lékař chirurgického komplexu
 • 1996-dosud Nemocnice Šumperk primář centrálních operačních sálů
 • 2004 jmenován ředitelem Nemocnice Šumperk

Členství v odborných společnostech

 • Chirurgická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 • Člen Čestné rady Okresního sdružení ČLK Šumperk