O nemocnici

MUDr. Josef Čikl

primář mezioborové JIP

Tel.:

E-mail: josef.cikl@nemocnicesumperk.cz

Pracoviště: Mezioborová JIP, ARIP

 

Narozen v roce 1971. Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1995). Získal I. a II. atestaci z anesteziologie a resuscitace. V současné době je ve funkci primáře oddělení anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče.

Atestace:

 • 1998 - Atestace z oboru anesteziologie a resuscitace I. stupně
 • 2002 - Atestace z oboru anesteziologie a resuscitace II. stupně

Stáže, kurzy :

 • 2001 - 3 měsíční stáž na Klinice anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Olomouc
 • 2002 - 3 měsíční stáž na Klinice anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Olomouc
 • 2002 - Problematika umělé plícní ventilace v resuscitační péči - Mladá Boleslav
 • 2003 - Kódování MKN 10 - Praha

Profesní životopis

 • 1995 - 2005 ARO Nemocnice s.r.o. Rýmařov
 • 2005 - dosud  primář oddělení anesteziologicko resuscitační a intenzivní péče Nemocnice Šumperk

Členství v odborných společnostech

 • Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
 • Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny
 • České lékařské společnosti J. E. Purkyně