O nemocnici

MUDr. Jiří Gerold

primář radiodiagnostického oddělení, manažer komplementu

MUDr. Jiří Gerold - narozen v roce 1970. Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc, kde v roce 1996 promoval v oboru všeobecné lékařství. V roce 1999 získal I. atestaci v oboru radiodiagnostika a v roce 2004 II. atestaci v témže oboru. Do Nemocnice Šumperk nastoupil v roce 1996 na interní oddělení, od roku 1997 až doposud pracuje na radiodiagnostickém oddělení, kde se 1. ledna 2008 stal primářem. Získal licenci pro výkon soukromé lékařské praxe v oboru a licenci vedoucího lékaře a primáře v oboru. Pravidelně se zúčastňuje vědeckých kongresů v ČR i zahraničí. Je členem Radiologické společnosti ČLS JEP.

Vzdělání

 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc 1996

Znalost jazyků

 • angličtina

Atestace

 • 1999 - Atestace z radiodiagnostiky I. stupně
 • 2004 - Atestace z radiodiagnostiky II. stupně

Stáže, kurzy

 • 2003
  Radiologie hrudníku Velké Losiny,
  seminář Radiodiagnostika 1. LF UK Praha
 • 2005
  ECR - Evropský Radiologický Kongres Vídeň
  V. Krakonošský CT kurz Harrachov
  Paprsky Vysočiny
 • 2006
  XXXV. Radiologický Kongres Český Krumlov
 • 2007
  VII. Krakonošský CT kurz Harrachov
  Paprsky Vysočiny
  I. vědecko-výzkumné sympozium Agel
 • 2008
  VIII. Krakonošský CT kurz Harrachov

Profesní životopis

 • 1996-1997 - Nemocnice Šumperk interní oddělení
 • 1997-2008 - Nemocnice Šumperk radiodiagnostické oddělení
 • 2008 - dosud - primář radiodiagnostického oddělení Nemocnice Šumperk a. s

Členství v odborných společnostech

 • Radiologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Odborná činnost

 • přednášky na seminářích Nemocnice Šumperk a.s. a Lékařské fakultě Univerzity Palackého Olomouc
 • aktivní účast na řešení studie HORIZON II

Kontakt

Tel.: 583 333 501

E-mail: jiri.gerold@nemocnicesumperk.cz

Pracoviště: Radiodiagnostické oddělení