O nemocnici

MUDr. Igor Ziegelheim

primář centrálního příjmu a centrální sterilizace

Tel.: 583 335 105

E-mail: igor.ziegelheim@nemocnicesumperk.cz

Pracoviště: Centrální příjemCentrální sterilizace a operační sály

 

 

Narozen v roce 1960. Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (r. 1985). V Nemocnici Šumperk pracuje od roku 1985. Získal atestaci z chirurgie I. a II. stupně. Má dvacetiletou praxi v oblasti chirurgie a traumatologie. V roce 2007 byl jmenován do funkce primáře centrálního příjmu a centrální sterilizace.

Vzdělání

  • LF UP Olomouc 1985

Znalost jazyků: angličtina a ruština pasivně

Atestace:

  • Atestace I. a II. stupně z chirurgie 1989, 1996

Profesní životopis

  • 1985 - dosud NŠ
  • 2007 byl jmenován do funkce primáře centrálního příjmu a centrální sterilizace

Členství v odborných společnostech

  • Česká chirurgická společnost
  • ČLS JEP
  • Společnost pro ortopedii a traumatologii
  • Společnost pro úrazovou chirurgii

Odborná činnost

  • traumatologie
  • chirurgie