O nemocnici

MUDr. František Novák

primář interního oddělení

Jsem absolventem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy obor všeobecné lékařství. V roce 2001 jsem nastoupil do Nemocnice Šumperk na interní oddělení, kde pracuji, se čtyřletým přerušením, kdy jsem byl zaměstnán jako lékař záchranné služby, dodnes. Interna je pro mne zajímavá především svou šířkou a různorodostí, nutností přemýšlet v souvislostech a komunikovat s pacienty. Je pro mě atraktivní proto, že není jednoduchá. Veřím, že naše práce vede ke zlepšení zdraví našich pacientů a k tomu, že budou o své zdraví pečovat.

Vzdělání

  • 1995 - 2001 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy obor všeobecné lékařství
  • 2001 - 2004 Interní oddělení Nemocnice Šumperk, lékař oddělení
  • 2004 - 2008 ZZS Olomouckého kraje, lékař RZP
  • 2008 - 2011 Interní oddělení Nemocnice Šumperk, lékař oddělení
  • 2011 - 2017 Interní oddělení Nemocnice Šumperk, zástupce primáře
  • 2017 - dosud Interní oddělení Nemocnice Šumperk, primář

Atestace

  • Základní atestace z vnitřního lékařství 2004
  • Nástavbová atestace z urgentní medicíny 2011
  • Nástavbová atestace z vnitřního lékařství 2013

Kontakt

E-mail: frantisek.novak@nemocnicesumperk.cz

Pracoviště: Interní oddělení