O nemocnici

MUDr. Alexander Bambušek

primář neurologického oddělení

Narozen v roce 1959. Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvoval v roce (1985). V témže roce nastoupil do Nemocnice Šumperk na neurologické oddělení. Postupně získal I.a II. atestaci z neurologie. Má dlouholeté zkušenosti v EMG, EEG a akupunktuře v rámci oboru. V současné době zastává funkci primáře neurologického oddělení

Vzdělání

Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Znalost jazyků

 • angličtina
 • němčina
 • ruština

Atestace

 • 1988 - Atestace z neurologie I.stupně
 • 1998 - Atestace z neurologie II.stupně

Stáže, kurzy, atd.

 • dlouholetá zkušenost v elekromyografii, erudice v elekroencepfalografii, akupunktuře, manuální léčbě v rámci oboru

Profesní životopis

 • 1985 - Nemocnice Šumperk sekundární lékař, neurologické oddělení
 • 1988 - odborný lékař neurolog
 • 1995 - 2006 lékař neurologického oddělení
 • 2006 – dosud primář neurologického oddělení Nemocnice Šumperk a.s.

Členství v odborných společnostech

 • Neurologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 • Společnost akupunktury

Odborná činnost

 • příprava témat pro odborné semináře, zpracování problematiky choroby CJD - Creutzfeldt -Jakobovy choroby k atestaci z neurologie II. stupně

Kontakt

Tel.: 583 332 621

E-mail: alexander.bambusek@nemocnicesumperk.cz

Pracoviště: Neurologické oddělení