Oddělení

Mikrobiologická laboratoř

Organizačně je součástí centrální laboratoře, funkčně tvoří samostatný celek v prvním patře budovy J. Zabývá se diagnostikou v oblasti lékařské mikrobiologie a imunologie.

Provádí klasickou přímou diagnostiku mikroorganismů spočívající v mikroskopii a kultivaci, rozšířenou o moderní rychlé imunochromatografické testy. U bakteriálních kmenů je identifikace doplněna kvalitativním a kvantitativním stanovením citlivosti na antibiotika. Kromě kultivací nabízí také diagnostiku v oblasti infekční sérologie včetně konfirmačních testů.

Imunologická vyšetření nabízí ve spektru dostačujícím pro běžnou diagnostiku, plánuje další rozšiřování služeb podle potřeb lékařů.

Laboratoř byla založena především pro zabezpečení potřeb nemocnice, ale je schopna uspokojit i potřeby spádových ambulantních specialistů, kteří mohou využívat k dopravě vzorků svozovou službu šumperské nemocnice. Na vyžádání dodá potřebné odběrové soupravy zdarma.