Oddělení

Tým oddělení

Tým oddělení

Lékaři:

MUDr. Čikl Josef - primář
MUDr. Bohuslav Hudec - zástupce primáře
MUDr. Helena Hřebíčková
MUDr. Jan Lutonský
MUDr. Aleš Závodný
MUDr. Jarmila Petreková
MUDr. Marián Olejník
MUDr. Kateřina Davidová
MUDr. Miroslava Iskerková
MUDr. Jana Novosadová
MUDr. Ladislav Dvořák ml.
MUDr. Pavel Cvrkal
MUDr. Mikuláš Jaroslav
MUDr. Petr Zimmermann
MUDr. Lucie Rybnikárová
Kostiantyn Krykunov

Sestry:

Karla Nikodémová - vrchní sestra
Bc. Martina Králová - vedoucí sestra odd. ARIP
Miluše Gronychová - vedoucí sestra JIP-COS
Mgr. Hana Stratilová - vedoucí sestra INT-JIP
Sylva Ptáčková - vedoucí sestra anestézie