Oddělení

Magnetická rezonance

Magnetická rezonance (dále jen MR) je vyšetření různých oblastí hlavy, těla a končetin s následným počítačovým zpracováním výsledného obrazu.

Nepracuje na principu rentgenových paprsků, ale využívá velmi silného magnetického pole. Zobrazení tedy probíhá bez možného škodlivého ionizujícího záření. Jedná se o bezpečné vyšetření, které dokáže zobrazit strukturu orgánů do nejmenších detailů.

Rizikové faktory:
I když je vyšetření bezpečné, existují rizikové faktory,  které je potřeba zohlednit, abychom předešly případným komplikacím. Jedná se zejména o existenci kovových předmětů v těle pacienta.

Absolutní kontraindikace (překážka) vyšetření magnetickou rezonancí je:

 • implantovaný kardiostimulátor nebo jen ponechané svorky,
 • feromagnetické svorky po operaci mozkových cév,
 • cizí feromagnetické těleso v oku např. po úrazech.

Doporučení Radiologické společnosti k problematice:

Další implantáty a výkony, jejichž přítomnost může znamenat určitá omezení:

 • kovové svorky po operaci mozku, cév,
 • kovové kloubní náhrady,
 • kochleární (ušní) implantát, naslouchadla,
 • kovové střepiny jinde než v oku,
 • S T E N T Y (výztuže cév),
 • fixní ortodontické aparáty (rovnátka),
 • onemocnění ledvin,
 • transplantace jater.

Pokud jste v době vyšetření těhotná, je nutné o této skutečnosti informovat lékaře.

Příprava k vyšetření/výkonu:

 • před MR vyšetřením bez použití kontrastní látky není nutná žádná příprava,
 • v případě vyšetření s kontrastní látkou přijdete k vyšetření na lačno – doba lačnění je 2 hodiny před vyšetřením.

Kde se vyšetření provádí:

 • na radiodiagnostickém oddělení - vyšetřovna MR (pavilon R).

Průběh vyšetření:

 • Budete se řídit pokyny personálu na pracovišti MR.
 • Po příchodu  na MR pracoviště budete požádáni, abyste si přečetli a podepsali poučení (tzv. informovaný souhlas), který obsahuje základní informace o vyšetření magnetickou rezonancí. Tímto souhlasem pacient potvrzuje, že byl seznámen s riziky a kontraindikacemi vyšetření.
 • Souhlas si můžete stáhnout přímo zde ve formátu PDF nebo DOC, je možné si ho předem vytisknout a již vyplněný ho donést s sebou na vyšetření.
  Pokud budou z Vaší strany jakékoli nejasnosti nebo dotazy, sdělte je prosím personálu před začátkem samotného vyšetření. Předejde se tak možným komplikacím.
 • Poté, co Vás vyzve pracovník MR k vyšetření, budete zavedeni do kabinky, kde si odložíte své oblečení, také šperky a osobní věci a převléknete se do připraveného pláště. Veškeré cenné osobní věci zůstanou v této kabince uzamčeny po dobu vyšetření a nikdo k nim nebude mít přístup. Hlavním účelem tohoto opatření je především to, že je potřeba Váš telefon, hodinky, kreditní karty a další osobní věci citlivé na magnetické pole ochránit, aby nebyly jakkoliv poškozeny.
 • Vyšetření se provádí vleže na vyšetřovacím stole, který zajede do vyšetřovacího kruhového tunelu přístroje.

V případě vyšetření s podáním kontrastní látky:

 • sestra Vám zavede nitrožilní kanylu a odvede Vás na MR vyšetřovnu,
 • při vyšetření Vám bude aplikována kontrastní látka do této kanyly, během aplikace můžete cítit teplo.

Tyto látky jsou relativně bezpečné a nežádoucí reakce se vyskytují zcela ojediněle. Pokud by se vyskytly, projevují se nevolností, zvracením, točením hlavy. Alergická reakce je také zcela výjimečná. Přesto na Vaše prokázané alergie upozorněte pracovníky MR.

Samotné vyšetření je zcela bezbolestné, jedinou nepříjemností je silný hluk, který zařízení během vyšetření vydává. Personál Vám z tohoto důvodu nabídne sluchátka.

Pro Vaši bezpečnost budete mít po celou dobu vyšetření v ruce signalizační zařízení, pomocí kterého je možné zavolat si obsluhu a požádat o pomoc. Pracovníci s Vámi budou po celou dobu v kontaktu prostřednictvím mikrofonu a rádi v případě potřeby pomohou.

Délka vyšetření závisí na oblasti, kterou je nutné zobrazit. Nejčastěji trvá přibližně 20 až 50 minut a po celou tuto dobu, je pacient sledován nainstalovanými kamerami.
Přestože trvá celé vyšetření relativně dlouho, je nezbytné, aby byl pacient po celou dobu klidný a nehýbal se. Díky tomu budou získány optimální výsledky.

Péče a doporučení po vyšetření:

 • Vyšetření magnetickou rezonancí nemá žádné zjištěné vedlejší účinky, po vyšetření můžete pokračovat ve svém programu.
 • Pokud by nastaly nějaké komplikace (nevolnost, točení hlavy, slabost), informujte o tomto stavu pracovníky MR, kteří rádi pomohou.
 • Po vyšetření zvyšte příjem tekutin pro odvod kontrastní látky z organismu.

Fotogalerie