Média

Zpět

Lékaři Nemocnice Šumperk odstraňují ledvinové kameny novou šetrnější metodou

Onemocnění kameny ledvin a močových cest – urolithiasis – doprovází lidstvo po celou dobu...

Onemocnění kameny ledvin a močových cest – urolithiasis – doprovází lidstvo po celou dobu jeho vývoje. Onemocnění se vyskytuje převážně u lidí v produktivním věku a zůstává i přes dosažené pokroky v medicíně závažným zdravotním problémem. Jeho nebezpečí spočívá především v potenciálním ohrožení ledvin a ve vysoké míře pravděpodobnosti jeho opakování. Může vyústit například až ve vysoce bolestivou ledvinovou koliku. Urologické oddělení Nemocnice Šumperk a.s. nabízí pacientům novou metodu řešení problémů s ledvinovými kameny většími než 10-15 mm - tzv. perkutánní extrakci konkrementu (PEK). Její výhodou oproti klasickým operacím je zejména menší zásah do organismu pacienta a následně i výrazně kratší doba rekonvalescence. Lékaři oddělení úspěšně operovali již více než 50 pacientů.

PEK je endoskopickou metodou, která je vedena odborným lékařem do ledviny přes kůži pacienta v bederní krajině. „Metoda maximálně šetří tkáň ledviny i močové cesty, přičemž výkon lze při recidivě onemocnění opakovat. Doba rekonvalescence se pohybuje v řádu dnů, obvykle 3 až 4 dny. Pro pacienta jde o velmi významnou výhodu oproti otevřeným operacím, u nichž rekonvalescence trvala týdny až měsíce. Metoda je zkrátka pro pacienta výrazně komfortnější. Pacient může dokonce ihned po výkonu pít i jíst,“ vysvětluje primář urologického oddělení Nemocnice Šumperk MUDr. Martin Kaňa.

Zavedení metody je tak dalším úspěšným krokem urologického oddělení Nemocnice Šumperk, které se věnuje léčbě kamenů ledvin a močových cest dlouhodobě ve specializovaném léčebném programu Michelangelo. Léčebný program založil a rozvinul emeritní primář MUDr. Dušan Fűgner. Ten také vysvětluje příčiny vzniku tohoto typu onemocnění. „Za těch 37 let, co se plně věnuji urologii, vznikla řada teorií a hypotéz o vzniku ledvinových kamenů. Na definitivní odpověď si ale ještě počkáme. Mechanismus vzniku kamenů je komplexní, přičemž všechny kameny vznikají ve tkáni ledvin. Jedná se o vrozený sklon daný našimi geny a také složitou poruchu přeměny látkové řady kamenotvorných látek. Roli hraje funkce ledvin, kostí ale i vstřebávání kmenotvorných látek ve střevě, často ovlivněné změnou našich přirozených bakterií nekritickým používáním antibiotik. Výsledkem slévání těchto faktorů je trend ke vzniku nerovnováhy mezi kamenotvornými a “protikamennými“ látkami ve značně přesyceném roztoku zvaném moč,“ vysvětluje MUDr. Fűgner.

Nárůst výskytu kamenů je dle odborníků přímo úměrný nárůstu výskytu vysokého krevního tlaku, obezity, cukrovky, neuváženého používání řady léků a nezdravě vysokého příjmu potravin.