Ambulance

Kombinovaný prvotrimestrální screening

Kombinovaný prvotrimestrální screening je vyšetření těhotných pacientek  v prvním trimestru těhotenství, jehož cílem je zachytit nejčastější chromozomální vady plodu, jako je Downův syndrom.

We speak English. For English version please click here.

Co se vyšetřuje?

Jedná se o výpočet rizika pro danou těhotnou ženu softwarem, který byl speciálně vyvinut k tomuto vyšetření. Započítává se věk matky, výsledky z odběru krve a ultrazvukové vyšetření. Tato kombinace uvedených dat nám poskytuje vysoký záchyt vad plodu (až 95%).

Kdy se vyšetření provádí?

Mezi 10. a 11. týdnem těhotenství odebíráme krevní vzorky, ze kterých analyzujeme PAPP-A a volnou podjednotku hCG a ultrazvukem stanovíme přesné stáří plodu. Mezi 11. a 14. týdnem těhotenství provádíme těhotným ženám specializované ultrazvukové vyšetření, při kterém vyšetřujeme jednak morfologii plodu a jednak tzv. šíjové projasnění (NT- nuchální translucence) a další markery, jako je nosní kost, toky na trojcípé chlopni plodu a průtok v ductus venosus.

Kde se vyšetřuje?

Vyšetření provádíme v gynekologické ambulanci v prvním patře nového pavilonu R. Pacientky se samy objednají co nejdříve na telefonním čísle 606 709913 a my již naplánujeme datum odběru krve a ultrazvukového vyšetření. K tomuto vyšetření není třeba žádanka od obvodního gynekologa.

Kdo vyšetření provádí?

Krevní vzorky odebírá sestra.

Ultrazvukové vyšetření provádí pouze erudovaný lékař, který získal certifikáty FMF (Fetal Medicine Foundation) v Londýně. Takto certifikovaný lékař je každý rok kontrolován nadací FMF, aby kvalita vyšetření měla vysokou úroveň. Seznam certifikovaných lékařů naleznete na www.fetalmedicine.org.

Co se bude dít, když budu mít pozitivní screening?

Pokud software na základě námi zadaných dat vyhodnotí vysoké riziko pro danou těhotnou ženu, pak nabízíme tzv. invazivní vyšetření, přesněji amniocentézu či odběr choriových klků na specializovaném pracovišti. Toto vyšetření DNA plodu, tzv. stanovení karyotypu, spolehlivě potvrdí nebo vyloučí danou chromozomální vadu. Výsledky analýzy DNA nejběžnějších vad jsou k dispozici do 2-3 dnů.

Kombinovaný screening v prvním trimestru přinesl vysoký záchyt vad plodu. Toto vyšetření je prováděno na doporučení České gynekologicko-porodnické společnosti.

Cena vyšetření

Vyšetření není hrazeno z prostředků zdravotního pojištění, ale zdravotní pojišťovny na něj přispívají. Prosím informujte se u své pojišťovny. Cena vyšetření je dle aktuálního ceníku placených služeb 1400 Kč.

Cena zahrnuje:

  • biochemické vyšetření prováděné ideálně v období mezi 10-11 týdnem,
  • ultrazvukové vyšetření,
  • 2D/3D fotka plodu v prvním trimestru,
  • 2D/3D fotka miminka po 24. týdnu těhotenství,
  • USB s uloženými fotkami či videi,
  • 10% sleva na nadstandardní pokoj,
  • 10% sleva na Entonox při porodu,
  • 10% sleva na produkty LACTACYD od firmy Omega Pharma,
  • sleva 100 Kč pro nákupu produktu HIPP nad 400 Kč v lékárně Nemocnice Šumperk.

Brožurka ke stažení zde.

Fotogalerie