Ambulance

IVF

Vážené pacientky, gynekologické oddělení Nemocnice Šumperk zahájilo spolupráci s Ostravským IVF EuroFertil a patří mezi transportní centra IVF EuroFertil. Klientky, které uvažují o zařazení do IVF programu, mohou podstoupit stimulaci a monitoraci léčby na našem pracovišti. V Ostravském centru podstoupí jen zákroky, které vyžadují celkovou anestezii či spolupráci embryologa (tj. punkce oocytů a embryotransfer). Provádíme stimulaci v rámci IVF cyklu s transferem i bez transferu, přípravu na kryoembryotransfer či přípravu na kryoembryotransfer v nativním cyklu. Všechny páry mají možnost této spolupráce využít. V Nemocnici Šumperk se provádí vyšetření, která jsou součástí vyšetření páru před IVF (genetika obou partnerů, testování na mutaci genu CF - cystické fibrózy, spermiogram).

Příprava na umělé oplodnění

Příprava klientek na umělé oplodnění znamená vždy doplnění a kompletizaci celé řady vyšetření, která zajišťujeme v nemocnici. Po tomto kroku následuje vyřízení úhrady na zdravotních pojišťovnách – rovněž u nás. Největším bonusem pro klientky je ale především značná časová a tedy i finanční úspora v opakovaných (někdy i ob den) cestách do vzdálených center během samotného IVF cyklu (sledování stimulace pomocí ultrazvukového monitoringu + hladin hormonů v krvi a nastavení  dávek léků). Tyto cesty extrémně zatěžovaly svojí časovou náročností i partnera (nemožnost brát si ob den dovolenou!). K nám mohou jezdit ženy na tyto návštěvy bez partnera s výraznou úsporou času.

Kdo může navštívit naše transportní centrum

Každá žena, které se nedaří přirozenou cestou otěhotnět, se na nás může obrátit, buď sama přímo nebo prostřednictvím svého gynekologa. Žádné doporučení tedy není potřeba, ale pokud si klientka přinese zprávu od svého gynekologa či kopie dosavadních vyšetření nebo seznam podaných léků, budeme mít výrazně lepší výchozí pozici pro další postup. Návštěvou našeho centra nedochází ke změně ošetřujícího gynekologa (registrující lékař). Po dosažení vytouženého cíle – potvrzení těhotenství po úspěšné léčbě – přechází těhotná do těhotenské poradny svého lékaře.

Objednání

Telefonické objednání na vstupní konzultaci s podrobným poučením o dalším postupu, včetně finančních podmínek (limity úhrad pojišťoven + doplatky) probíhá u sester na tel. čísle: 606 709 913. Je třeba říci, že u této první konzultace je více než kdy jindy vhodná přítomnost celého páru. Tato schůzka vás k ničemu nezavazuje a teprve po ní nám oznámíte své rozhodnutí.