Oddělení

Zpět

Interní oddělení a ošetřovatelský úsek

583 332 021

Lůžková oddělení

 • Dvě lůžkové stanice se 69 lůžky
  • Interní oddělení ženy, muži
  • JIP - jednotka intenzivní péče
 • Ošetřovatelský úsek interního oddělení A, B, C: 57 lůžek
 • Ošetřovatelský úsek, detašované pracoviště Zábřeh

Lékaři na lůžkovém oddělení provádějí diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, onemocněním plic, centrální nervové soustavy, zažívacího traktu, ledvin, močového aparátu, s onemocněním krve a cukrovkou. Úzce spolupracují s dalšími centry naší nemocnice - centrem gastroenterologie, hematologie, pneumologie, alergologie a dialyzační péčí.

Součástí lůžkového oddělení je jednotka intenzivní péče, která má 7 lůžek. Poskytuje péči o pacienty v bezprostředním ohrožení života, například nemocným s plicní embolií, arytmiemi, s rozvratem vnitřního prostředí, při selhání ledvin či pacientům s cévní mozkovou příhodou a jinými problémy.

Nedílnou součástí interního oddělení II jsou lůžka následné péče. Posláním této části oddělení je provést doléčení a rehabilitaci pacientů před propuštěním do domácí péče. Lékaři také pečují o dlouhodobě hospitalizované chronické pacienty. Oddělení následné péče intenzivně spolupracuje s rehabilitačním oddělením, ambulancí či hospicem.

Na ošetřovatelském úseku interního oddělení poskytujeme pacientům také následující péči:

 • zooterapii se speciálně vycvičenými psy, králíčky, kočkou
 • skupinové hry, cvičení a trénování paměti
 • muzikoterapii
 • pacientům zpříjemňují pobyt vyškolení dobrovolníci, studentky SZŠ a zdravotní klauni
 • nemocniční kaplanka poskytuje duchovní péči

Ambulance

Fotogalerie