Oddělení

Zpět

Interní oddělení

583 332 441

Lůžková oddělení

  • Dvě lůžkové stanice se 72 lůžky
    • Interní oddělení ženy, muži
    • JIP - jednotka intenzivní péče
Lékaři na lůžkovém oddělení provádějí diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, onemocněním plic, centrální nervové soustavy, zažívacího traktu, ledvin, močového aparátu, s onemocněním krve a cukrovkou. Úzce spolupracují s dalšími centry naší nemocnice - centrem gastroenterologie, hematologie, pneumologie, alergologie a dialyzační péčí.

Součástí lůžkového oddělení je jednotka intenzivní péče, která má 4 lůžka. Poskytuje péči o pacienty v bezprostředním ohrožení života, například nemocným s plicní embolií, arytmiemi, s rozvratem vnitřního prostředí, při selhání ledvin či pacientům s cévní mozkovou příhodou a jinými problémy.

Ambulance