Ambulance

Zpět

Genetická ambulance

596 618 917

Ordinační hodiny

Každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci od 8:00 do 13:00 hodin.

Cílem genetické konzultace je na základě všech zjištění a zhodnocení anamnestických dat doporučit vhodné genetické vyšetření a plán pro další vhodná vyšetření, dispenzarizaci a léčbu. Genetickou konzultaci doporučujeme u pacientů s následující anamnézou:

Obor

Indikace

onkologie

opakovaný výskyt onkologických onemocnění v nízkém nebo středním věku, opakovaný výskyt stejných typů nádorů v rodině

pediatrie

psychomotorická retardace, Autismus, neprospívání, malý vzrůst, vrozené vady, nedoslýchavost

gynekologie

sterility, infertility, dárcovství oocytů a spermií, nádory prsou a ovarií (BRCA1,2)

neurologie

dědičné polyneuropatie apod.

kardiologie

kardiomyopatie

ostatní

trombofilní stavy, Marfanův syndrom, Gilbertův syndrom, Wilsonův syndrom, došetření rodin s prokázanou genetickou chorobou před plánováním těhotenství

 

K objednání do ambulance je nutné mít od odesílajícho lékaře vypsanou k-žádanku!

Ke stažení:

Kontakt:

Lékař:
MUDr. Jiří Hyjánek, Ph.D.

Informace a objednání:
Tel.: 596 618 917, 603 262 611

Kde nás najdete:
nově od 1. září 2018 - budova A, 2.NP, ambulance Příjmové gynekologické ambulance