Oddělení

Zpět

Gastroenterologické oddělení

583 332 453

Oddělení je tvořeno pracovištěm gastroenterologické endoskopie a  gastroenterologickou ambulancí. Poskytuje  komplexní péči v rozsahu oboru gastroenterologie a hepatologie. Je držitelem statutu akreditace 1. stupně  MZ  ČR pro obor gastroenterologie, který obhájilo v roce 2016. Pro hospitalizované pacienty využívá lůžkového fondu  interního a chirurgického oddělení, se kterými úzce spolupracuje.