Média

Zpět

Dobrotety nadělovaly v Nemocnici Šumperk

Pletené čepičky i umělou výživu dnes předala novorozeneckému oddělení Nemocnice Šumperk hlavní dobroteta Hana Mösnerová.

Na první pohled vypadají jako čepičky pro panenky. Ve skutečnosti pomáhají tyto miniaturní pokrývky hlavy předčasně narozeným dětem. Pletené čepičky i umělou výživu dnes předala novorozeneckému oddělení Nemocnice Šumperk hlavní dobroteta Hana Mösnerová.

Jsme rádi, že nezisková organizace Dobrotety začala pomáhat také Nemocnici Šumperk, velmi si její přízně vážíme. Pletené čepičky výrazně zlepší teplotní komfort novorozenců, jsou pak klidnější a spokojenější, což pozitivně vnímají i jejich maminky,“ vysvětluje náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese Bc. Martina Souralová.

Dobrotety jsou neziskovou organizací, která pomáhá dětem po celé České republice. Organizace pomáhá nejen novorozeneckým a neonatologickým oddělením nemocnic, ale i azylovým a dětským domovům a kojeneckým ústavům. Na Šumpersku dala dohromady skupinu dobrotet právě Hana Mösnerová. Do výroby miniaturních oblečků se zde zapojilo víc než 80 žen všech věkových kategorií. „Hojně jsou zastoupeny maminky na mateřské dovolené, které v této práci nacházejí seberealizaci. Ale plete pro nás také třeba starší paní, která se už nemůže dočkat vnoučat," objasňuje Hana Mösnerová, která u sebe výrobky také shromažďuje a pak je distribuuje do nemocnic a kojeneckých ústavů. Přiznává, že je organizace, nejen na Šumpersku, vděčná za každou pomoc. „Především v podobě materiálu na kojenecké oblečky. V Šumperku a okolí už začala klubíčková sbírka. Lidé mohou zbytky či celá klubka přízí odevzdat například v šumperském volnočasovém centru Komín, v knihovně Sever. Klubíčka se také shromažďují v knihovně v Novém Malíně nebo v kulturním domě v Bludově,“ dodává Hana Mösnerová.

Novorozenecké oddělení Nemocnice Šumperk disponuje statusem intermediálního neonatologického centra s možností intenzivní péče o předčasně narozené novorozence včetně ventilační podpory. Oddělení poskytuje komplexní péči o nezralé novorozence a novorozence s poruchou životních funkcí. Péči zajišťují erudovaní pediatři a dětské sestry, a to od 33. týdne narození. Součástí novorozeneckého oddělní je novorozenecká JIP. Oddělení je vybaveno přístroji k podpoře dýchání a monitorování životních funkcí. K zajištění novorozence po porodu slouží vyhřívací lůžko, čtyři inkubátory, fototerapie a přenosná fototerapie. Nemocnice je hrdým držitelem prestižního ocenění Baby Friendly Hospital.