Média

Zpět

Dobroteta Bobina nezahálí, pro Nemocnici Šumperk upletla další čepičky

Hana Mösnerová, které nikdo neřekne jinak než Bobina, stihla během své hospitalizace na plicním oddělení Nemocnice Šumperk uplést desítky malých čepiček.

Nejenže dala na Šumpersku dohromady skupinu Dobrotet, které svým pletením miniaturních oblečků pomáhají dětem po celé České republice, ale teď si sama krátí čas trávený v nemocnici pletením. Hana Mösnerová, které nikdo neřekne jinak než Bobina, je hospitalizovaná na plicním oddělení Nemocnice Šumperk. Přesto nezahálí, během času strávenému na lůžku stihla uplést desítky malých čepiček.

Jsme rádi, že nezisková organizace Dobrotety začala pomáhat také Nemocnici Šumperk, velmi si jejich pomoci vážíme. Pletené čepičky výrazně zlepšují teplotní komfort našich novorozenců, jsou pak klidnější a spokojenější, což pozitivně vnímají i jejich maminky,“ říká vrchní sestra dětského a novorozeneckého oddělení Monika Žaitliková.

Dobrotety jsou neziskovou organizací, která pomáhá dětem po celé České republice. Organizace pomáhá nejen novorozeneckým a neonatologickým oddělením nemocnic, ale i azylovým a dětským domovům a kojeneckým ústavům. Na Šumpersku dala dohromady skupinu dobrotet právě Hana Mösnerová. Do výroby miniaturních oblečků se jí podařilo zapojit neuvěřitelných 80 žen všech věkových kategorií. „Hojně jsou zastoupeny maminky na mateřské dovolené, které v této práci nacházejí seberealizaci. Ale plete pro nás také třeba starší paní, která se už nemůže dočkat vnoučat," prozradila už dříve Hana Mösnerová, která u sebe výrobky také shromažďuje a pak je distribuuje do nemocnic a kojeneckých ústavů. Sama je teď pacientkou plicního oddělení šumperské nemocnice. Přesto nezahálí a čas strávený na lůžku si krátí jak jinak, než pletením malých čepiček.

O tom, že malé čepičky rozhodně najdou v nemocnici své uplatnění, svědčí i fakt, že je Nemocnice Šumperk držitelem statusu intermediálního neonatologického centra s možností intenzivní péče o předčasně narozené novorozence včetně ventilační podpory. Oddělení poskytuje komplexní péči o nezralé novorozence a novorozence s poruchou životních funkcí. Péči zajišťují erudovaní pediatři a dětské sestry, a to od 33. týdne narození. Součástí novorozeneckého oddělní je novorozenecká JIP. Oddělení je vybaveno přístroji k podpoře dýchání a monitorování životních funkcí. K zajištění novorozence po porodu slouží vyhřívací lůžko, čtyři inkubátory, fototerapie a přenosná fototerapie. Nemocnice je hrdým držitelem prestižního ocenění Baby Friendly Hospital.